Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Diuretika – Obvykle Furosemid v dávce dle potřeby, dávka se pohybuje mezi 20-1000mg denně, většinou užíváme 20-40mg denně (např. Furon 40mg 1-0-0). Nepodáváme na noc, pacient by se kvůli častému močení nevyspal.

Pozn: Pacienta s nově nasazenými diuretiky, či po změně jejich dávky je vhodné pravidelně vážit a v případě zjištění změny váhy o +/- 3kg změnit dávky diuretik.

 

2. Blokátory receptorů pro aldosteron – Užívají se nejvíce při NYHA III-IV, obvykle Spironolakton (Verospiron 25mg 0-1-0) či nověji Eplerenon (Inspra 25mg 0-1-0)

 

3. ACE-I – Dle aktuálního TK, alespoň malou dávku, např. RamiprilTritace 1.25mg 1-0-0

 

4. Beta-blokátory – Nyní jsou ve farmakoterapii chron. kardiál. insuf. nezastupitelné, začíná se v nízkých dávkách a ty se mohou dále titrovat dle TF a TK, používat by se měly tyto tři: Bisoprolol (např. Concor cor 2.5mg 1/2-0-0), Carvedilol (např. Coryol 6.25mg 1/2-0-1/2) a Metoprolol (např. Betaloc Zok 25mg 1-0-0)

 

5. Anopyrin – Je indikován, je-li suspektní ischemická etio kardiální insuficience,

Anopyrin 100mg 0-1-0

 

6. Statiny – Jsou indikovány, je-li suspektní ischemická etio kardiální insuficience, např. Atorvastatin (Atoris 20mg 0-0-1)

 

7. Pravidelné kontroly – Jsou nutné pravidelné kontroly v interní ambulanci, kontrolní vážení a ECHO srdce.

 

8. Biventrikulární stimulace – Indikuje ji obvykle kardiolog, konzultovat s ním tuto možnost bychom měli u pacientů s EF LK pod 35%, širokými komplexy QRS na EKG a NYHA III-IV

 

 

Medikace pacienta s chronickou kardiální insuficiencí na podkladě ICHS může vypadat např. takto:

 

Concor cor 2.5mg 1/2-0-1/2

Furon 40mg 1-1/2-0

Verospiron 25mg 0-1-0

Anopyrin 100mg 0-1-0

Tritace 1.25mg 1-0-0

Atoris 20mg 0-0-1

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů