Skip to main content
 


CHRI - stupně CKD

Odhad glomerulární filtrace eGFR dle MDRD (přepočet na 1,73 m2):

1. stadium CKD – eGFR nad 1,5 ml/s (nad 90 ml/min)
2. stadium CKD – eGFR 1,5-1ml/s (90-60 ml/min)
3. stadium CKD – eGFR 1-0,5 ml/s (60-30 ml/min)
4. stadium CKD - eGFR 0,5-0,25 ml/s (30-15 ml/min)
5. stadium CKD - eGFR pod 0,25 ml/s (pod 15 ml/min)


Výpočet eGFR dle MDRD najdete zde. K výpočtu potřebujete znát:

- věk
- pohlaví
- s-urea (umol/l)
- s-krea (umol/l)
- s-albumin (g/l)
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů