Skip to main content
 


Child-Pugh skóre

Child-Pugh skóre [Čajld-Pjú]

     

Body

1

2

3

Ascites

není

lehký, reagující na diuretika

střední, velký, refrakterní

Encefalopatie

není

 

Stupeň I-II

Stupeň III-IV

 

Albumin

nad 35

 

27-35

pod 27

Bilirubin

pod 34

 

35-51

nad 51

INR

pod 1.7

 

1.7-2.3

nad 2.3

Pozn: Bilirubin u PBC

17-68

69-171

nad 171

 

Encefalopatie I – lehká zmatenost, euforie / deprese, zpomalené tempo, agitovanost, porucha spánkového režimu (spánková inverze)

Encefalopatie II – spavost, letargie, změny osobnosti, občasné stavy dezorientace

Encefalopatie III – somnolence, zmatenost + dezorientace časem a místem, nesoběstačnost

Encefalopatie IV – kóma

   

Child Pugh A – 5-6 bodů

Child Pugh B – 7-9 bodů

Child Pugh C – 10-15 bodů

 

 

Pozn: MELD skóre = Znamená novější hodnocení tíže jaterního selhání. Vypočítá se pomocí složitejšího vzorce zahrnujícího bilirubin, kreatinin, INR a podstatná je informace, zda byl pacient v posledním týdnu dialyzován. Rychle vypočítáte na těchto stránkách.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů