Skip to main content
 


Apgar skóre

Apgar skóre je vyšetření, které se provádí v dětském lékařství krátce po porodu dítěte. Vyšetření zahrnuje hodnocení celkového vzhledu a základních životních funkcí dítěte a slouží k odhadu jeho ohrožení nedostatkem kyslíku. Název vychází ze jména americké lékařky Virginie Apgarové, která žila v 19. století.
 
Využití
Apgar skóre se počítá u každého novorozence třikrát. První skóre počítáme do jedné minuty po narození, druhé se počítá po pěti minutách a třetí po deseti minutách. Hodnotíme vzhled novorozence, dýchání, srdeční akci, svalové napětí (tonus) a reakci na zevní podněty.
 
 
Hodnocení
Za každé hodnocené kritérium dáváme 0-2 bodů podle aktuálního nálezu. Přesné hodnoty najdete níže.
 
Vzhled novorozence:
bledá/modrá barva těla = 0 bodů
namodralé okraje těla = 1 bod
růžová barva těla = 2 body
 
Dýchání:
nedýchá = 0 bodů
dýchá pomalu = 1 bod
rychlé dýchání (křik) = 2 body
 
Srdeční akce:
nepřítomná = 0 bodů
pulz pod 100/minutu  = 1 bod
pulz nad 100/minutu = 2 body
 
Aktivita, svalové napětí:
bez aktivity = 0 bodů
slabá aktivita = 1 bod
výrazná vlastní aktivita = 2 body
 
Reakce na zevní podněty:
žádná reakce = 0 bodů
grimasy =  1 bod
kašel = 2 body
 
 
Dohromady tedy může novorozenec dosáhnout maximálního počtu 10 bodů a vcelku logicky platí, že čím více bodů, tím lépe. Zdravý novorozenec by měl mít Apgar skóre 8-10. Hodnotí se samozřejmě nejen kolik bodů bylo dosaženo, ale zda se při opakovaném hodnocení počet bodů mění. I nižší Apgar v první minutě nemusí být žádná tragédie, když se v 5. minutě již normalizuje.
 
 
Výhody
Vyšetření je již zavedené, má tradici a dětští lékaři jej výborně ovládají. Apgar skóre rychle rozřadí novorozence podle rizikovosti a určuje pediatrovi další postup. Velmi nízké Apgar skóre je indikací ke kříšení dítěte, či zahájení regulérní resuscitace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů