Skip to main content
 


Anafáze

Anafáze je předposlední klasickou fází mitózy (buněčného dělení) a navazuje na metafázi. Během anafáze se každý chromozom navázaný na dělící vřeténko rozpadne na dvě chromatidy, ty se začnou přesouvat k opačným pólům dělícího vřeténka a tak dochází k jejich rozchodu. Po anafázi probíhá telofáze.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů