Skip to main content

Umělá chlopeň

Umělé chlopně jsou velmi důležité, mnoha nemocným umožní správnou funkci srdce a tím jim zkvalitní a prodlouží život.

 

Význam: V srdci se nacházejí čtyři hlavní chlopně, které umožňují tok krve tím správným směrem a brání zpětnému toku. Díky tomu může srdce jako pumpa fungovat. Vyskytuje se ovšem relativně hodně chlopenních vad, které mohou být vrozené i získané. Rozlišujeme zúžení chlopní (stenózy) a jejich nedostatečnost (insuficience). Zúžené chlopně kladou odpor proudící krvi a insuficientní chlopně propouští krev a způsobují její zpětný tok. Bez ohledu na typ poruchy chlopně může být nutné její odstranění a nahrazení chlopní umělou, v opačném případě by porucha chlopní po delší době mohla způsobit srdeční selhání a smrt. Závažnost chlopenních vad hodnotíme podle klinických příznaků a výsledku ECHO srdce.

 

 

Operační zákrok: Zákroku by mělo předcházet důkladné předoperační vyšetření včetně provedení ECHO srdce a často i koronarografie, aby byly zhodnoceny kardiovaskulární rezervy a zhodnoceno riziko zákroku. Implantace umělé chlopně je kardiochirurgický zákrok, který se provádí v celkové anestézii (uspání) a otevírá se při něm hrudník. V místě hrudní kosti pak pacientovi zůstává větší jizva.

 

 

Princip: Umělé chlopně rozlišujeme na dva základní typy – chlopně mechanické a chlopně biologické. Mechanické chlopně jsou kovové, biologické se obvykle vyrábí z prasečí nebo hovězí tkáně. Oba typy chlopní mají své přednosti i slabé stránky.

 

Mechanické chlopně: Jejich předností je trvanlivost. Jakmile se jednou podaří implantovat mechanickou chlopeň, je velká šance, že vydrží až do smrti. Je zde však velká nevýhoda – mechanická chlopeň má riziko, že se na jejím povrchu začnou vytvářet krevní sraženiny s potenciálně vážnými následky (mohou se pak odtrhnout, cestovat cévami a ucpávat různé tepny v těle). Proto musí lidé s mechanickou chlopní doživotně užívat léky na ředění krve, typicky warfarin. Červené krvinky se mohou průchodem kolem mechanické chlopně poškozovat a rozpadat se, což může vyvolat chudokrevnost. Kromě toho mají pacienti s mechanickou chlopní celoživotně zvýšené riziko infekční endokarditidy.

 

Biologické chlopně: Životnost biologických chlopní je omezená na cca 10-15 let, pak by bylo potřeba je vyměnit a vystavit pacienta další operaci. Na druhou stranu však není u biologických chlopní nutnost ředit krev léky. Riziko infekční endokarditidy u pacientů s biologickou chlopní je opět zvýšené.

 

Kterou chlopeň zvolit? Zda zvolit mechanickou, nebo biologickou chlopeň se lékaři rozhodují u každého pacienta individuálně. Obecně řečeno je filozofie taková, že mladší lidé dostávají spíše mechanické chlopně a starší pacienti chlopně biologické. Neznamená to, že by jedny chlopně byly lepší než druhé, jde hlavně o zhodnocení poměru výhod a rizik pro daného pacienta.

 

 

Závěr: Implantace umělé srdeční chlopně je rozsáhlý zákrok a přítomnost chlopně má pro svého nositele vždy jisté nevýhody. Z toho důvodu se k implantaci umělých chlopní uchylujeme jen u pacientů, kteří to pravdu potřebují a typ umělé chlopně volíme podle individuálního pacienta. U správně indikovaného pacienta s vážnou chlopenní vadou se nicméně jedná o zákrok, který z hlediska několika let můžeme chápat jako život zachraňující.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.