Skip to main content

Mitóza

Mitóza je součástí buněčného cyklu a také ji označujeme jako tzv. M fázi. Je rozšířenou formou buněčného dělení, při které vznikají dvě buňky nesoucí stejný počet chromozomů (46) jako výchozí mateřská buňka. Celkem existují čtyři základní fáze tohoto děje (profáze, metafáze, anafáze a telofáze), ve kterých dochází nejprve k rozdělení chromozomů na chromatidy a následně k rozdělení buňky. Alternativním buněčným dělením je meióza, ta se v našem organizmu týká pouze vzniku pohlavních buněk (spermií a vajíček).