Skip to main content

Glomeruloskleróza

Glomeruloskleróza je chorobný proces, který může při dlouhodobém průběhu ovlivnit funkci ledvin. Dochází při něm totiž k narušování funkce ledvinných glomerulů, což jsou drobné cévy v ledvinové tkáni, v nichž se filtruje krev za vzniku primární moče. Přesnější podstatou glomerulosklerózy je postupné ztlušťování a jizvení cévní stěny glomerulu.

Příčiny: Glomeruloskleróza se v podstatě během života objevuje u každého z nás, jejím rizikovým faktorem je rostoucí věk. Mezi další faktory ovlivňující rychlost glomerulosklerózy je dlouhodobě neléčený vysoký tlak a cukrovka. Vzácnějšími onemocněními ledvin, které jsou vyloženě spjata s rozvojem glomerulosklerózy, jsou fokálně segmentální glomeruloskleróza (FSGS) a některé glomerulonefritidy.


Projevy: Glomeruloskleróza se zpočátku nijak neprojevuje, alespoň ne ve smyslu klinických obtíží. Základním příznakem je nález bílkoviny v moči. U pomalu postupující glomerulosklerózy může být močový nález velmi nenápadný a může mít podobu „pouhé“ mikroalbuminurie, závažnější formy glomerulosklerózy se nicméně mohou začít projevovat příznaky nefrotického syndromu (velké množství bílkoviny v moči, vysoký cholesterol v krvi, vznik otoků). Ruku v ruce s tím se mohou začít objevovat známky chronického selhávání ledvin.

 
Diagnostika: Základem diagnózy je vyšetření moči. Větší množství bílkoviny je zjistitelné i orientačně pomocí testačních papírků, malé množství může být detekováno laboratorně, ideálně ze vzorku 24 hodinového sběru moči. Z příčin glomerulosklerózy se na prvním místě nabízí pátrání po cukrovce a vysokém tlaku. V případě, že máme podezření na jiné onemocnění ledvinné tkáně (např. již zmíněná FSGS), může být nutná biopsie ledviny s vyšetřením vzorku tkáně pod mikroskopem.


Terapie: Léčba glomerulosklerózy závisí do značné míry na tom, co tento proces způsobuje. U pacientů s cukrovkou a vysokým tlakem je nutné držet tato onemocnění pod kontrolou pomocí léků, což průběh glomerulosklerózy zpomaluje. Z léků mají velmi pozitivní ochranný vliv na ledvinné glomeruly tzv. ACE-inhibitory a sartany, které patří mezi léky na vysoký tlak. U některých pacientů s FSGS se prokázal v terapii efekt určitých imunosupresiv. Pokud je glomeruloskleróza spojena s těžkou poruchou funkce ledvin, může být nutné zahájení pravidelné dialýzy.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.