Skip to main content

Deoxyribonukleová kyselina

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je nukleová kyselina, která je složena ze dvou řetězců. V našem organizmu je DNA lokalizována především* v buněčných jádrech a spolu s histony tvoří základní stavební prvek chromozomů. DNA je pro nás zcela zásadní, protože u daného jedince obsahuje v každé buňce genetické informace o celém organizmu a cestou pohlavních buněk umožňuje  přenos této informace na potomstvo. Řetězec DNA je tvořen tzv. nukleotidy, přičemž každý nukleotid je složen z monosacharidu deoxyribózy, nukleové báze (adenin, guanin, cytosin a thymin) a molekuly fosfátu. Tvorba řetězce DNA je zajišťována enzymem DNA polymeráza.
 

* Malé množství DNA se nachází i v buněčných organelách známých jako mitochondrie.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.