Skip to main content

Deoxyribonukleová kyselina

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je nukleová kyselina, která je složena ze dvou řetězců. V našem organizmu je DNA lokalizována především* v buněčných jádrech a spolu s histony tvoří základní stavební prvek chromozomů. DNA je pro nás zcela zásadní, protože u daného jedince obsahuje v každé buňce genetické informace o celém organizmu a cestou pohlavních buněk umožňuje  přenos této informace na potomstvo. Řetězec DNA je tvořen tzv. nukleotidy, přičemž každý nukleotid je složen z monosacharidu deoxyribózy, nukleové báze (adenin, guanin, cytosin a thymin) a molekuly fosfátu. Tvorba řetězce DNA je zajišťována enzymem DNA polymeráza.
 

* Malé množství DNA se nachází i v buněčných organelách známých jako mitochondrie.

 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.