Skip to main content

Centrální nervový systém

Centrální nervový systém (CNS) je označení pro mozek a pro míchu. Zbývající část nervového systému označujeme jako periferní nervový systém.