Krevní destičky (trombocyty) jsou krevní elementy, které jsou nezbytné pro správné srážení krve. Destičky vznikají ze zvláštních velkých buněk v kostní dřeni, ale samy plnohodnotnými buňkami nejsou a nemají v sobě buněčné jádro.

Normální počet krevních destiček v krvi je cca 130-350 miliard na litr, různé laboratoře však mohou mít tyto hodnoty lehce posunuté. Vyšší počet trombocytů označujeme jako tzv. trombocytémii, zatímco snížený počet destiček se označuje trombocytopénie.

 

Příčiny

Proč může být počet krevních destiček zvýšený? Rozlišujeme dva základní typy vyvolávajících stavů.

1. Primární trombocytémie – Tento stav označujeme i jako tzv. esenciální trombocytémii. Jde o hematologické chorobu, která se týká kostní dřeně a způsobuje zvýšenou tvorbu krevních destiček a jejich uvolňování do krve. Kromě této poruchy není přítomen jiný stav, který by vedl ke zvýšení počtu trombocytů. Onemocnění má zvýšené riziko přechodu do akutní myeloidní leukémie.

2. Sekundární trombocytémie – Sem patří řada stavů, při kterých dochází k reaktivnímu zvýšení počtu krevních destiček. Může jít o reakci na chronické krvácení (typicky ztráty krvinek do trávicí trubice), akutní infekce, rozsáhlejší nádorová onemocnění a některé autoimunitní choroby. Zvýšený počet krevních destiček najdeme u lidí, jimž byla z nějakého důvodu chirurgicky odstraněna slezina. Ta totiž slouží jako určitý rezervoár krevních buněk a destiček, které při její nepřítomnosti zůstávají navíc v krevním oběhu.

 

Projevy: Bez ohledu na vyvolávající příčinu jsou důsledky obdobné. Malé zvýšení počtu trombocytů většinou nezpůsobuje žádné obtíže, ale výrazné zvýšení je stavem, kdy je i vyšší srážlivost krve. U postižených dochází k častějšímu vzniku krevních sraženin a to typicky v malých tepnách. Jsou proto více ohroženi např. ischemickou mozkovou příhodou a infarktem myokardu.

 

Diagnostika: Počet krevních destiček můžeme vyhodnotit z jednoduchého odběru žilní krve. V případě nálezu jejich výrazně zvýšeného počtu pak lze pátrat po možných příčinách tohoto zvýšení, pokud je podezření na onemocnění kostní dřeně, lze provést sternální punkci nebo trepanobiopsii.

 

Léčba: Léčba závisí na příčině. Pokud jde o primární trombocytémii, pak se léčí pomocí některých cytostatik. U sekundárních trombocytémií se léčí vyvolávající onemocnění, pokud je to možné. Jako prevence vzniku cévních sraženin se mohou podávat některé slabší léky proti srážení krve.

 

Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.msdmanuals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů