Zlomeniny čéšky jsou nepříjemné situace, které spadají do problematiky ortopedie. Týkají se čéšky, což je plochá kost, která je součástí kolenního kloubu. Čéška nasedá na kloub zepředu a pomáhá jej chránit před poškozením. Odborně se čéška označuje jako patella.

Příčiny: Příčinou je obvykle přímý úraz kolene, kdy působící síla směřuje zepředu na čéšku. Ke zlomení čéšky může dojít i při abnormálně rychlém natažení dolní končetiny v kolenním kloubu, je-li působící síla extrémně silná. Podobně jako u jiných kostí může dojít ke vzniku zlomeniny čéšky jakožto tzv. patologické zlomeniny (o příčinách najdete více v příslušném textu).
 

Projevy: Základním projevem je otok a bolest postiženého kolene. Bolestivost se zhorší při dotyku a při snaze o narovnání ohnutého kolenního kloubu. Vzhledem k tomu, že zlomenina čéšky většinou vyžaduje velkou působící sílu, mohou zlomeninu doprovázet i poranění okolních tkání nebo zakrvácení do dutiny kolenního kloubu.

 
Diagnostika: Zlomenina čéšky je dobře viditelná na rentgenovém snímku, k lepší orientaci se obvykle provádí snímkování ve více rovinách.

 
Terapie: U nekomplikovaných zlomenin bez dislokace úlomků (tj. úlomky čéšky zůstávají stále ve stejné poloze) se někdy používá pouze ortéza, která stabilizuje kolenní kloub. Při dislokaci úlomků se preferuje operační řešení, které má za cíl obnovit celistvost čéšky a správnou anatomii kolenního kloubu. Stabilizace úlomků se docílí pomocí speciálních drátů, kterými se úlomky spojí a následně zafixují. Součástí léčby je symptomatická terapie otoku a podávání léků proti bolesti.


Zdroje
https://orthoinfo.aaos.org
https://www.cedars-sinai.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů