Wolff-Parkinson-White syndrom (WPW syndrom) je abnormalita, která je způsobena nadbytečnou spojkou mezi síněmi a komorami (Kentův svazek), která přenáší vzruch mimo AV uzel. Více o tomto syndromu najdete v příslušném textu.

 

Na EKG vidíme zkrácený interval PQ (pod 120ms) a komplex QRS začíná tzv. delta vlnou, která ho rozšiřuje. Je to dáno rychlejším přechodem vzruchu na komory, kdy nedochází ke zpomalení jako v AV uzlu. Kromě toho může u pacientů docházet k záchvatům pravidelných supraventrikulárních tachykardií charakteru AVRT, kdy dojde k zacyklení vzruchu (síň –> AV uzel –> komora –> Kentův svazek –> síň, či vzácněji opačným směrem).

 

WPW syndrom na EKG - delta vlna

Detail vlny P a QRS komplexu u WPW syndromu

 

 

WPW syndrom na EKG

WPW syndrom v praxi - není to takhle moc dobře vidět, ale při bližším pohledu spatříme vlny P těsně před QRS a samotné QRS komplexy s delta vlnou

 

 

WPW syndrom se neprojevuje, paroxyzmy pravidelné SVT jsou spojeny s bušením srdce a kolapsovými stavy. Pacienti s WPW syndromem mají oproti běžné populaci vyšší riziko náhlé smrti, kdy může dojít ke vzniku fibrilace komor.

 

Akutní AVRT na podkladě WPW syndromu léčíme antiarytmiky nebo elektrickou kardioverzí. WPW syndrom se definitivně vyřeší katetrovou radiofrekvenční ablací Kentova svazku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů