Wernickeho encefalopatie [Vernikeho encefalopatie] je onemocnění mozku, které úzce souvisí s alkoholizmem. Je nepříjemné pro postiženého i pro jeho okolí a výrazně narušuje sociální vztahy.

 

Příčiny: Základní příčinou je nedostatek vitaminu B1 (thiamin) při podvýživě. V našich zeměpisných šířkách souvisí tento nedostatek zejména s chronickým alkoholizmem, kdy postižený jedinec přijímá většinu energie v alkoholu a málo jí, což se projevuje nedostatkem řady vitaminů a živin. Nedostatek vitaminu B1 má poměrně velký negativní efekt na mozek, protože dochází ke zhoršení metabolizmu glukózy, která je pro mozek důležitým zdrojem energie, a narušuje se tvorba některých neurotransmiterů (sloučeniny zajišťující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami).

 

Projevy: Postižení mozku při Wernickeho encefalopatii se projevuje očními obtížemi (narušená hybnost některých očních svalů) včetně nystagmu, stavy zmatenosti a poruchami cílení pohybů. Poměrně snadno může přejít do delirantního stavu s akutní zmateností. Kromě postižení mozku může nedostatek vitaminu B1 způsobit i kardiomyopatii se selháváním srdce a polyneuropatii. U alkoholiků se Wernickeho encefalopatie typicky kombinuje s příznaky Korsakovova syndromu zahrnující známky demence a poruchy paměti s vymýšlením si zapomenutých informací (dohromady pak stav označujeme jako Wernicke-Korsakovův syndrom).

 

Diagnostika: Základem diagnózy je vyšetření neurologem, či psychiatrem. Diagnóza je stanovena na přítomnosti příznaků u člověka trpícího podvýživou, v drtivé většině s již známým alkoholizmem. Vyšetření obvykle zahrnuje provedení CT vyšetření nebo magnetické rezonance mozku k vyloučení jiných chorob centrálního nervového systému.

 

Léčba: Základem léčby je naprostý zákaz alkoholu a dostatečná výživa s podáváním vitaminu B1 (a dalších vitaminů B-skupiny). Zejména oční projevy obvykle velmi rychle vymizí, ostatní příznaky mohou mizet podstatně pomaleji. Kromě toho je značně individuální, nakolik se podaří zlepšit funkce mozku, který byl dlouhodobě poškozován alkoholem.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů