*** Labor improbus omnia vincit. ***

 

 
        Neodkladná péče a interní obory (Interní obory komplet ke stažení zde)
 1. Kardiopulmonální resuscitace, bez pomůcek a s jednoduchými pomůckami (doc)
 2. Kraniocerebrální poranění, kontuze, komoce, komplik, diagnoza, transport (doc)
 3. Poranění hrudníku, kontuze, pneumotorax otevřený, uzavřený, ventilový, zlomeniny žeber a poranění páteře (doc)
 4. Poranění břicha a pánve, krytá a otevřená (doc)
 5. Poranění končetin, fraktury, distorze, distenze, luxace, ošetření, transport (doc)
 6. Sdružená poranění, polytrauma (doc)
 7. Popáleniny, první pomoc, odhad prognózy, transport (doc)
 8. Šok, dělení, patogeneze, prevence traumatického šoku (doc)
 9. Anafylaktický šok, klinický obraz a terapie. První pomoc při alerg. reakcích (doc)
 10. Akutní infarkt myokardu, akutní koronární syndrom (doc)
 11. Akutní insuficience levé komory (plicní edém) (doc)
 12. Hypertenzní krize, diagnóza, terapie (doc)
 13. Embolia a. pulmonalis (doc)
 14. Akutní uzávěr končetinové tepny (doc)
 15. Záchvat astmatu bronchiálního, status asthmaticus, rozdíl mezi astmatem a CHOPN, patofyziologický, diagnostický, terapeutický (doc)
 16. Akutní dechová nedostatečnost, cizí těleso v dýchacích cestách (doc)
 17. Spontánní pneumotorax (doc)
 18. Hepatální koma (doc)
 19. Diabetické koma, hyper- a hypoglykemické (doc)
 20. Přehřátí, úpal, podchlazení (doc)
 21. Tonutí ve sladké a slané vodě (doc)
 22. Bezvědomí, základní vyšetření, dif. dg., první pomoc, transport (doc)
 23. Úraz elektrickým proudem (doc)
 24. Křečové stavy (doc)
 25. Stavění krvácení, druhy krvácení (doc)
 26. První pomoc při perorální otravě (doc)
 27. Otrava hypnotiky (doc)
 28. Otrava analgetiky a antipyretiky (doc)
 29. Otrava psychofarmaky (doc)
 30. Otrava alkoholem a metylalkoholem (doc)
 31. Otrava kysličníkem uhelnatým (doc)
 32. Otrava organickými rozpouštědly (doc)
 33. Otrava houbami (doc)
 34. Srdeční insuficience levostranná, akutní a chronická (doc)
 35. Srdeční insuficience pravostranná, akutní a chronická (doc)
 36. Cor pulmonale akutní a chronické (doc)
 37. ICHS, def., patogeneze, klasifikace (doc)
 38. ICHS, rizikové faktory, prevence a posuzování (doc)
 39. Angina pectoris, stabilní a nestabilní (doc)
 40. Akutní infarkt myokardu (doc)
 41. Arytmie a antiarytmika užívaná praktickým lékařem (doc)
 42. Hypertenze, definice, klasifikace, stadia, rizikové faktory, vyšetření (doc)
 43. Terapie hypertenze (doc)
 44. Hypertenzní krize (doc)
 45. Získané srdeční vady (mitrální a aortální), aneurysma aorty (doc)
 46. Varixy dolních končetin, varikózní komplex, žilní insuficience (doc)
 47. Tromboflebitidy a flebotrombózy, včetně otázky hospitalizace (doc)
 48. Onemocnění periferních tepen, zejména AS obliterans DK (doc)
 49. Hypertenze v graviditě (doc)
 50. Synkopa v terénní praxi (doc)
 51. Respirační insuficience, akutní a chronická (doc)
 52. Chronická obstrukční choroba bronchopulmonální, rozdíl mezi astmatem a CHOPN, patofyziologický, diagnostický, terapeutický (doc)
 53. Akutní virová onemocnění HCD (chřipka, parainfluenza, RS viry, coxakie aj.) (doc)
 54. Záněty plic - klasifikace podle etiologie a klinického obrazu, terapie (doc)
 55. Nádory plic a průdušek (doc)
 56. Tbc plic (doc)
 57. Onemocnění pleury a mediastina (záněty a nádory) (doc)
 58. Bronchiální astma, druhy, etiologie, patogeneze, vyšetření (doc)
 59. Terapie a sledování bronchiálního astmatu, vč. lázeňské léčby (doc)
 60. Přístup k pacientovi s recidivujícími infekty dýchacích cest (doc)
 61. Dusící se pacient (doc)
 62. Dyspeptický syndrom akutní i chronický (doc)
 63. Nemoci jícnu (karcinom, divertikly, achalázie, refluxní oesophagitis) (doc)
 64. Peptický vřed žaludku a duodena, terapie, komplikace (doc)
 65. Zánětlivá onemocnění střeva: Crohnova choroba, Colitis ulcerosa (doc)
 66. Nádory tlustého střeva (doc)
 67. Onemocnění konečníku (hemoroidy, fisura, periprokt. absces, píštěl) (doc)
 68. Chronické hepatitidy a cirhóza (doc)
 69. Toxické a polékové poškození jater vč. poškození alkoholem a nádory jater (doc)
 70. Onemocnění žlučníku a cest žlučových (doc)
 71. Záněty a nádory pankreatu (doc)
 72. Dráždivý tračník, (colon irritabile) (doc)
 73. Bacilární dysenterie (doc)
 74. Břišní tyfus a paratyfy (doc)
 75. Salmonelózy (doc)
 76. Enterotoxikózy (doc)
 77. Botulismus (doc)
 78. Infekční hepatitidy (doc)
 79. Infekční mononukleóza (doc)
 80. Parotitis epidemica (doc)
 81. Toxoplazmóza (doc)
 82. Vzteklina (doc)
 83. Meningitidy a meningoencefalitidy (doc)
 84. Herpetické infekce (simplex I, II. zoster) (doc)
 85. Enterobióza (oxyuriáza) (doc)
 86. HIV pozitivita, AIDS, dg, právní aspekty, dispensarizace, léčba, komorbidity (doc)
 87. Borelióza a legionelóza (doc)
 88. Anémie sideropenické (doc)
 89. Perniciózní anémie (doc)
 90. Symptomatické anémie u chron. onemocnění (malignity, infekce, alkoholismus, choroby ledvin) (doc)
 91. Akutní leukémie a chron. myeloidní a lymfatická leukémie (doc)
 92. Myelom (M. Kahler) (doc)
 93. Maligní lymfogranulom (M. Hodgkin) (doc)
 94. Hemofilie, rizika a komplikace (doc)
 95. Trombofilní stavy z pohledu prakt. všeobecného lékaře (doc)
 96. Ateroskleróza a dyslipidemie (doc)
 97. Obezita, definice, rizik. faktory, patogeneze, terapie (doc)
 98. Diabetes mellitus, klasifikace, výskyt, etiologie, patogeneze (doc)
 99. Diabetes mellitus, klin. formy, rizikové faktory, dif. dg. posuz, zdr. výchova (doc)
 100. Diabetes mellitus - terapie (PAD, Inzulin) (doc)
 101. Diabetes mellitus, časné komplikace (hyper- a hypoglykemické koma) (doc)
 102. Diabetes mellitus, pozdní komplikace (doc)
 103. Thyreopatie, thyreotoxická krize (doc)
 104. Diabetická noha a léčba (doc)
 105. Glomerulonefritidy (doc)
 106. Nefrotický syndrom (doc)
 107. Intersticiální nefritidy - klasifikace (doc)
 108. Akutní a chronická pyelonefritida (doc)
 109. Akutní a chron. infekce dolních močových cest včetně negonorhoických uretritid a asymptomatické bakteriurie (doc)
 110. Urolithiáza (doc)
 111. Nádory ledvin, močových cest a mužského pohlavního ústrojí (doc)
 112. Renální insuficience a uremie (doc)
 113. Onemocnění prostaty (doc)
 114. Hydrokéla, balanitidy, fimóza (doc)
 115. Revmatoidní artritida (doc)
 116. Ankylozující spondylartritida (M. Bechtěrev) (doc)
 117. Druhotné artritidy (doc)
 118. Dna a hyperurikemie (doc)


        Okruh ostatní obory (Ostatní obory komplet ke stažení zde)
 1. Zvláštnosti chorob ve stáří, nejčastější klinické syndromy (doc)
 2. Zvláštnosti farmakoterapie starých nemocných (doc)
 3. Zdravotní rizika seniorského věku (doc)
 4. Možnosti zdravot., sociální, ekonom., institucionální intervence u seniorů (doc)
 5. Problém úbytku intelektových, smyslových a pohybových funkcí (doc)
 6. Problém umírání a nevyléčitelných chorob (doc)
 7. Inkontinence moči a stolice (doc)
 8. Pády starých lidí (doc)
 9. Problém výživy ve stáří (doc)
 10. Akutní dušnost v dětském věku, dif. dg., léčebné postupy (doc)
 11. Febrilní stavy v dětském věku, komplikace, léčebné postupy (doc)
 12. Močové infekce u dětí, enuréza (doc)
 13. Bolesti břicha v dětském věku, první pomoc (doc)
 14. Farmakoterapie v dětském věku, zejména při urgentních stavech (dávkování základních druhů léků) (doc)
 15. Apendicitidy typické a atypické (doc)
 16. Náhlé příhody břišní, definice, klasifikace, klin. obraz, dif. dg. (doc)
 17. Druhy a ošetření ran, rané infekce (tetanus,) a profylaxe, stavění krvácení (doc)
 18. Kýly břišní, klasifikace, klin. obraz, dif. dg., komplikace, prac. neschopnost (doc)
 19. Ošetřování dekubitů (doc)
 20. Zásady a postupy asepse, antisepse, sterilizace (doc)
 21. Mimoústavní porod, první lékařská pomoc (doc)
 22. Komplikace těhotenství, (hyperemesis, eklampsie aj.) (doc)
 23. Komplikace šestinedělí (retence mléka a zánět prsu, laktační psychóza, léky při laktaci) (doc)
 24. Záněty zevních rodidel (absces Bartholin. žlázy, vulvitis, pruritus a ekzém) (doc)
 25. Karcinom hrdla a těla děložního, adnex a prsu, časné přízn. a rizik. faktory (doc)
 26. Dysmenorhea, klin. obraz, dif. dg., terapie (doc)
 27. Klimakterium, symptomatologie a terapie postklimakterického syndromu (doc)
 28. Farmakoterapie v těhotenství (hypertenze, moč. inf., léčba ATB, analgetika) (doc)
 29. Antikoncepce, druhy, vedlejší účinky, spolehlivost (doc)
 30. První pomoc u akutních psychických poruch (doc)
 31. Nejčastější syndromy psychických poruch (doc)
 32. Psychosomatické poruchy, definice, příklady (doc)
 33. Duševní poruchy laktace a klimaxu (doc)
 34. Gerontopsychiatrické problémy - změny osobnosti, chování, emoce, stařecká neuróza, paranoia, organický psychosyndrom (doc)
 35. Principy psychoterapie a komunikace lékaře s pacientem - obecně (doc)
 36. Spolupráce lékaře s rodinou pečující o infaustně nemocného (doc)
 37. Spolupráce lékaře s rodinou závislého, psychotického a neurotického pac. (doc)
 38. Sdělení diagnózy infaustního onemocnění (doc)
 39. Psychoterapeutická intervence u sexuálních poruch,matrimoniologie (doc)
 40. Depresivní a úzkostný pacient (doc)
 41. Přístup k pacientovi produkujícímu bludy nebo halucinace (doc)
 42. Přístup k agresivnímu a/nebo opilému (doc)
 43. Závislost na alkoholu a návykových látkách (doc)
 44. Poruchy spánku (doc)
 45. Pacient s poruchou příjmu potravy (bulimie, anorexie) (doc)
 46. První pomoc při záchvatových onemocněních (doc)
 47. Epilepsie, druhy, dif. dg. (doc)
 48. Epilepsie, terapie a posudková hlediska (doc)
 49. Cévní mozkové příhody, klasifikace, etiologie, klinický obraz a vyšetření (doc)
 50. Cévní mozkové příhody - terapie, prevence (doc)
 51. Péče o nemocného po cévní mozkové příhodě, posudková hlediska (doc)
 52. Roztroušená skleróza mozkomíšní, časné příznaky, prognóza (doc)
 53. Demence Alzheimerova a cévního původu, klinické obrazy (doc)
 54. Paréza lícního nervu (doc)
 55. Neuralgie (doc)
 56. Polyneuropatie, druhy (senzitivní, motorické), etio alkohol. a metabol. (doc)
 57. Úžinové syndromy (doc)
 58. První pomoc při poranění oka (kontuze, cizí těleso, poleptání, subkonjuktivální hematom) (doc)
 59. Diagnóza a terapie zánětů víček (vč. hordeola a chalazea) a zánětů spojivek (doc)
 60. Glaukom, klinické obrazy, dif. dg., první pomoc a sledování (doc)
 61. Iritidy a iridocyklitidy, klin. obraz a dif. dg. (doc)
 62. Katarakta, klin. obraz a dif. dg. dělení (doc)
 63. Zhodnocení přechodných poruch zraku (jiskření, barevné vjemy v zorném poli, přechodná ztráta zraku) (doc)
 64. Akutní onemocnění ORL oblasti (Meniérova chor., Quinckeho edém, inhalace dráždivých plynů, epistaxe, cizí těleso v nose a v uchu) (doc)
 65. Sinusitidy, vazomotorická rýma, polinóza, desenzibilizační léčba (doc)
 66. Angíny, komplikace, indikace k tonsilektomii (doc)
 67. Laryngitidy a epiglotitidy (doc)
 68. Zevní otitidy akutní a chronické (doc)
 69. Otitis media akutní i chronická (doc)
 70. Poškození sluchu hlukem, kritéria choroby z povolání (doc)
 71. Scabies, pediculosis a jiné kožní parazitózy (doc)
 72. Mykotická onemocnění kůže (druhy, výskyt, léčba, dif. diagnostika) (doc)
 73. Impetigo, folliculitis, furunculosis,erysipel (doc)
 74. Veruky, kondylomata, herpes simplex, herpes zoster (doc)
 75. Ekzémy (formy, třídění, terapie), kontaktní alergický ekzém (doc)
 76. Atopický ekzém, solární ekzém, dermatitis varikózní (doc)
 77. Psoriáza klinický obraz, diagnóza, terapie (doc)
 78. Névy a prekancerózy (doc)
 79. Kožní nádory (doc)
 80. Vertebrogenní algický syndrom C - Th páteře, etiologie, diagnostika, terapie (doc)
 81. Vertebrogenní algický syndrom LS páteře, etiologie, diagnostika, terapie (doc)
 82. Indikace fyzioterapie, individuální tělesná výchova, procedury (doc)
 83. Alopecie, typy, etiologie, diagnostika, možnosti terapeutického ovlivnění (doc)
 84. Syphilis (doc)
 85. Kapavka a další pohlavně přenášené nemoci (doc)
 86. Varikózní komplex a bércový vřed (doc)
 87. Antihypertenziva - druhy, indikace, rizika (doc)
 88. Farmakoterapie ICHS (doc)
 89. Diuretika v ambulantní praxi - druhy, indikace, rizika (doc)
 90. Terapie nespec. onemocnění dýchacího ústrojí (antitusika, expektorancia, mukolytika, bronchodilatancia) (doc)
 91. Psychofarmaka v ambulantní praxi - rozdělení, indikace, rizika (doc)
 92. Kortikoidy v ambul. praxi, indikace, účinky, kontraindikace a nežád. účinky (doc)
 93. Antikoagulační léčba včetně fibrinolytik, indikace a rizika (doc)
 94. Interakce nejčastěji užívaných léků navzájem (ATB, kortikoidy, antikoagulancia, PAD, tricyklická antidepresiva, salicyláty, aj.) (doc)
 95. Interakce léků a potravin včetně alkoholu, kofeinu, nikotinu (doc)
 96. Lékové závislosti, hlavní typy, nejčastěji zneužívané léky a odvykací postup (doc)
 97. Zásady racionální farmakoterapie, indikace farmakoterapie, polypragmazie, účinná dávka, dávkovací schéma, cesta podání, lékové formy (doc)
 98. Nežádoucí účinky, patologické reakce na léčiva, zejména alergické, toxické, tachyfylaxe, hyperergické aj. (doc)
 99. Možnosti ambulantní léčby bolesti, druhy, účinky, rizika (doc)
 100. Antirevmatika, zejména nesteroidní (doc)
 101. ATB, rozdělení, účinky, zákl. skupiny, nežádoucí účinky a rizika, indikace (doc)
 102. Užití ATB u infekcí močových cest (doc)
 103. Užití ATB u zánětů dýchacích cest (doc)
 104. Užití ATB u gastrointestinálních infekcí (doc)
 105. Užití ATB v ORL oblasti vč. meningitis (doc)
 106. Lokální ATB léčba (doc)
 107. Chemoterapeutika, užití a indikace (doc)
 108. Léčba průjmu a zácpy (doc)
 109. Očkování (povinná a nepovinná) v ordinaci PL (doc)
 110. Dezinfekce a sterilizace v praxi obvodního lékaře (stručný přehled o prostředcích a způsobech) (doc)
 111. Epidemiologická opatření při závažných infekčních onemocněních (izolace nemocného, opatření v ohnisku nákazy, karanténní opatření, potravinářství) (doc)
 112. Financování praxe VPL, kapitační, výkonová, kombinovaná platba, propočet kapitační platby, možnosti navýšení základní kapitační platby (doc)
 113. Systém primární zdravotní péče v ČR, smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, vykazování, indikace zdravotnického transportu (doc)
 114. Balneoterapie, indikace lázeňské léčby (doc)
 115. Preventivní prohlídka, čím je právně ukotvena, její obsah, frekvence, indikovaná pomocná vyšetření (doc)
 116. Nemoci z povolání (definice, evidence, odškodňování, nejč. příčiny, typy) (doc)
 117. Vznik nestátního zdravotnického zařízení, NZZ, postup, vlastnické a provozní formy – fyzická osoba, právnická osoba, rozdíly, výhody (doc)
 118. Pracovně lékařská péče, její zákonné vymezení, obsah, frekvence, dispensární péče, právní podklad (doc)
 119. Indikace laboratorních vyšetření, hematologie, biochemie, hodnocení indikovaných laboratorních vyšetření (doc)
 120. Základní hodnocení EKG křivky (doc)
 121. Očkování, očkovací kalendář od narození, očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře, rozdělení vakcín, možné kombinace očkování (doc)


        Okruh diferenciální diagnostika (Dif. dg. komplet ke stažení zde)
 1. Diferenciální dg. bolestí na hrudi (doc)
 2. Diferenciální dg. otoků DK (doc)
 3. Přístup k akutně dušnému pacientovi (doc)
 4. Přístup k chronicky dušnému pacientovi (doc)
 5. Dif. dg. dušnosti (doc)
 6. Hemoptýza, hemoptoe, dif. dg. a první pomoc (doc)
 7. Přístup ke kašli a dif. dg. (doc)
 8. Peptický vřed žaludku a duodena, etio, patofyz, klin. obraz, vyšetř, dif. dg. (doc)
 9. Dif. dg. bolestí v epigastriu a mesogastriu (doc)
 10. Dif. dg. bolestí v hypogastriu (doc)
 11. Dif. dg. ikterů (doc)
 12. Pacient s nauzeou a zvracením (doc)
 13. Problém zvracení krve (doc)
 14. Pacient s krví ve stolici (doc)
 15. Pacient s bolestí při polykání (odynofagie a dysfagie) (doc)
 16. Problém pyrózy a bolesti za sternem (doc)
 17. Problém plynatosti (doc)
 18. Pacient s průjmem (doc)
 19. Pacient se zácpou (doc)
 20. Problém bolesti a-nebo svědění konečníku (doc)
 21. Pacient se škytavkou (doc)
 22. Dif. dg. zvětšených mízních uzlin (doc)
 23. Diabetes mellitus, klin. formy, rizikové faktory, dif. dg. posuz, zdr.výchova (doc)
 24. Přístup k pacientovi s nadváhou (doc)
 25. Přístup k pacientovi s glykosurií a/nebo hyperglykemií (doc)
 26. Dif. dg. hubnutí (doc)
 27. Přístup k hematurii, diferenciální diagnostika hematurií, mikro a makroskopická hematurie, patyfyziol. podklad, diagnostické vodítko, terapeutický postup (doc)
 28. Dif. dg. edémů (doc)
 29. Přístup k nemocnému s poruchou močení (dysurie, inkontinence, nykturie, polakisurie) (doc)
 30. Dif. dg. bolestí v rameni (doc)
 31. Kulhající pacient (doc)
 32. Pacient s bolestí v kyčli (doc)
 33. Pacient s bolestí a/nebo otokem kolene (doc)
 34. Křečové stavy (doc)
 35. Pacient s bolestí v zádech (vč. radikulárního a pseudoradikul. syndromu) (doc)
 36. Pacient s bolestí paty a bolesti v chodidle (doc)
 37. Infekční exantémová onemocnění dětského věku, dif. dg., epidemiologie, kalendář očkování (doc)
 38. Neprospívající kojenec nebo batole - dif. dg. úvaha (doc)
 39. Dif. dg. lymfadenopatií v dětském a dorostovém věku (doc)
 40. Akutní dušnost v dětském věku, dif. dg., léčebné postupy (doc)
 41. Bolesti břicha v dětském věku, první pomoc (doc)
 42. Mimoděložní těhotenství, klin. obraz, dif. dg. (doc)
 43. Epilepsie, druhy, dif. dg. (doc)
 44. Dif. dg. bezvědomí (doc)
 45. Dif. dg. a terapie bolestí hlavy (doc)
 46. Dif. dg. zarudlého oka (doc)
 47. Dif. dg. bolestivého oka (doc)
 48. Problematika nevidomých, dif. dg. příčin slepoty (doc)
 49. Dif. dg. závratí a tinitu (doc)
 50. Dif. dg. zduření krčních uzlin (doc)
 51. Dif. dg. bolestí v uchu (doc)
 52. Dif. dg. závratí a tinitu (doc)
 53. Dif. dg. bolestí v uchu (doc)
 54. Dif. dg. pruritu (doc)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů