Volný PSA (free-PSA neboli fPSA) je volná frakce prostatického specifického antigenu, která není v krevní plazmě vázána na bílkoviny. Volný PSA se vypočítává spolu s celkovou koncentrací PSA, protože obě hodnoty pomáhají lépe odlišit maligní tumory prostaty od benigní hyperplazie. Platí, že čím vyšší je procentuální podíl koncentrace fPSA na celkové koncentraci PSA, tím je riziko malignity nižší (ideálně jde o hodnoty nad 25%). Zajímá-li vás problematika PSA, můžete si o ní přečíst v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů