Verifikace znamená „ověření“. V medicíně o verifikaci obvykle hovoříme v situaci, kdy chceme použít určitou vyšetřovací metodu k verifikaci (ověření) našeho předchozího diagnostického podezření. Například řekneme, že naše podezření na plicní embolii musíme verifikovat provedením CT angiografie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů