Užívání kokainu je poměrně nebezpečné, jedná se nicméně celosvětově o relativně rozšířenou drogu středních a vyšších sociálních vrstev.
 
Kokain
Sloučenina kokain se vyrábí z jihoamerické rostliny známé jako koka. Bylo zjištěno, že žvýkání těchto listů dodávalo lidem sílu a zvyšovalo aktivitu, což je právě důsledkem přítomnosti kokainu.
 
 
Účinky
Kokain je velmi silná stimulační látka, která výrazně zvyšuje aktivitu a celkově zlepšuje náladu. Uživatel kokainu má pocit, že všechno zvládne a že ho nic nezastaví, má hodně nápadů a je u něj výrazně potlačen pocit únavy. Ostatně proto je kokain oblíbený mezi mnoha manažery a dalšími lidmi, kteří pracují v náročném zaměstnání.
 
Doprovodnými příznaky může být rozšíření zornic, pocit tepla, nadměrné pocení, bušení srdce, zrychlený dech a zvýšený krevní tlak.
 
 
Předávkování
Při předávkování může dojít k psychóze, která se může podobat akutnímu schizofrenickému záchvatu, zvýšená aktivita ztrácí smysl a chování může být zmatené, intoxikovaný jedinec může trpět halucinacemi. U člověka je vysoké riziko vzniku některé z vážných poruch rytmu (komorová tachykardie, fibrilace komor), které ho mohou usmrtit. Kokain zužuje cévy v těle, při náhlém zúžení srdečních tepen se může objevit angina pectoris nebo infarkt myokardu.
 
 
Dlouhodobé užívání
Dlouhodobé užívání vede ke vzniku poměrně silné psychické závislosti a touhy po droze. Vysazení kokainu navíc způsobuje nepříjemné abstinenční příznaky, které zahrnují vyčerpání, únavu, nespavost a depresivní ladění. U uživatele se objevují změny nálad, může být přítomno paranoidní ladění a často dochází k narušení osobnosti se ztrátou sebekritiky. Při šňupání kokainu (využívá se rychlé vstřebávání drogy do krve sliznicí dutiny nosní) dochází k poškozování sliznic v nose a k poškozování chrupu. Poměrně často se objevuje krvácení z nosu a rozleptání nosní přepážky.
 
 
Léčba
Při akutní intoxikaci je nutná monitorace, podávání léků na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti. Celkově musí být pacient často tlumen nebo fyzicky omezen, aby nebyl nebezpečný sobě nebo svému okolí. Dlouhodobé užívání kokainu vyžaduje psychiatrickou odvykací léčbu, nutností je ovšem náhled a spolupráce závislého člověka.


Zdroje
https://drugabuse.com
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů