Extáze se řadí mezi tzv. rekreační drogy, je poměrně často užívána nárazově během tanečních akcí. Extázi sice nejde zařadit mezi klasické tvrdé drogy, může však být značně nebezpečná a v kombinaci s alkoholem může uživatele i usmrtit.

 

Extáze: Droga extáze je chemicky složitě znějící sloučenina 3,4-metylendioxidmetafetamin (MDMA), která patří do skupiny amfetaminů. Amfetaminy majíc celkově aktivizující účinky, tlumí pocit únavy a umožňují nadměrnou fyzickou i psychickou aktivitu. Extáze v mozku narušuje rovnováhu v systému neuromediátorů, což jsou sloučeniny přenášející nervové vzruchy mezi neurony.

 

Legalita: Extáze je v ČR považována za nelegální drogu a její prodej je postihován zákonem s rizikem odnětí svobody dle závažnosti skutku.

 

Projevy intoxikace: Extáze má řadu projevů, které vznikají v důsledku ovlivnění mozku a dalších tělesných tkání. U uživatele se sníží pocit únavy a člověk je schopen tancovat po řadu hodin, aniž by si musel odpočinout. Kromě toho se objevuje pozitivní radostná (euforická) nálada, která může přejít až do manického chování a někdy se objevují i halucinace. Uživatel má zrychlený pulz, zvýšenou tělesnou teplotu, může se více potit a zároveň mívá snížený pocit žízně. Tyto faktory mohou snadno způsobit naprosté fyzické vyčerpání s těžkou dehydratací, což může skončit kolapsem s bezvědomím a někdy i smrtí. Na smrti se může podílet náhlý vznik některé ze závažných poruch srdečního rytmu.

Kombinace extáze s alkoholem (či jinými drogami) mohou být velmi zrádné a může dojít k nepředvídatelnému zesílení účinků užitých sloučenin. Pravidelné užívání extáze může vést ke vzniku psychického návyku, nicméně fyzická závislost nebývá přítomná.

 

Diagnostika: Pokud máme u pacienta podezření na užití extáze a pacient to odmítá, můžeme si situaci ověřit vyšetřením moči, kde i po několika dnech po užití najdeme MDMA.

 

Léčba: V rámci akutní intoxikace je obvykle nutná hospitalizace, podávání léků na zklidnění, léků na zpomalení srdeční činnosti a dostatečná hydratace. Z hlediska chronické závislosti na pravidelném užívání extáze je nutný náhled nemocného na svůj problém a psychiatrická terapie.


Zdroje
https://www.drugabuse.gov
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů