Při poruchách polykání, které budí dojem dysfagie horního typu, by jako první měl být provedena pasáž jícnem. To znamená rentgenové snímkování postupu polykané kontrastní látky (červená šipka), které ukáže reliéf stěny jícnu. V případě karcinomu nalezneme lokální nepravidelné zúžení (červené kolečko). Definitivní diagnózu je třeba potvrdit či vyvrátit endoskopicky s odebráním biopsie. (Zdroj)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů