Tranzitorní ischemická ataka (TIA) je pojem velmi dobře známý neurologům, ale setkají se s ním i internisté. Stav můžeme definovat jako krátkodobou poruchu mozkových funkcí v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku do mozku (tzv. ischémie), která se ovšem samovolně upraví.

 

Příčiny: Příčinou je nedostatek kyslíku v určité části mozku, což vyvolává vlastní projevy ischemické ataky. Důvodem je drobná krevní sraženina, která ucpe některou z mozkových tepen, ale dojde k jejímu rychlému rozpuštění. Sraženina může vzniknout přímo v místě uzávěru (vyšší výskyt je u pacientů s aterosklerózou a jejími rizikovými faktory), nebo vznikne jinde a do mozku je transportována jako tzv. embolus krevním řečištěm až do tepny, kterou ucpe. Takovým zdrojem sraženin mohou být například srdeční síně při neléčené fibrilaci a flutteru síní, srdeční chlopně při přítomnosti infekční endokarditidy (infikované krevní sraženiny na chlopních se mohou utrhnout), nebo zúžené krkavice.

 

Projevy: Projevy mohou být nenápadné, obvykle jde o různé velmi krátkodobé poruchy mozkových funkcí. Může se jednat o brnění končetin (často jedna končetina, nebo ruka a noha na stejné polovině těla), krátkodobou poruchu řeči (postižený ztratí řeč, chvíli se nemůže vyjádřit, nemůže promluvit, nebo řekne několik vět beze smyslu), jednostrannou poruchu zraku (krátkodobá slepota jednoho oka známá jako amaurosis fugax) nebo porucha svalové síly některé z končetin (vypadnutí předmětu z ruky). Důležité je, že stav se nejpozději do několika minut sám upraví.

TIA musí být chápána jako varovný stav, protože může být následována již úplnou ischemickou mozkovou mrtvicí, která se již sama neupraví a právě tomu je potřeba zabránit.

 

Diagnostika: Pacienta s podezřením na tranzitorní ischemickou ataku by měl vyšetřit neurolog. Důležité je přesně znát okolnosti a charakter pacientových obtíží, protože v době vyšetření již bývá nález minimální. Často se doplňuje CT vyšetření mozku, které by ovšem nemělo také prokázat významný nález a louží hlavně k vyloučení jiné příčiny (krvácení do mozku, nádor mozku). Součástí vyšetření by mělo být i EKG k vyloučení poruch rytmu, ECHO srdce k vyloučení postižení chlopní a ultrazvuk krkavic.

 

Léčba: V podstatě neléčíme tranzitorní ischemickou ataku (ta je již stejně odeznělá), ale podáváme léky, které mají zabránit vzniku ischemické mrtvice. Většinou se podávají preventivně slabší protidestičkové léky na ředění krve, a léky na snížení cholesterolu (hlavně statiny) jako prevence aterosklerózy. Jinak záleží na tom, zda je nalezena nějaká z dalších příčin (zmíněné poruchy rytmu, zúžené krkavice, apod.) a pokud ano, tak je nutné ji řešit (viz příslušné texty).


Zdroje
https://medlineplus.gov
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů