Tiky [tyky] neboli tikové poruchy jsou neurologické poruchy, které se projevují vůlí obtížně kontrolovatelnými pohyby nebo verbálními (hlasovými) projevy, v některých případech značně bizarními. Tiky nejsou nebezpečné, ale velmi nepříjemně narušují sociální život postiženého.

 

Příčiny

Přesná příčina tiků není jasná, velmi často vznikají již v dětství a dospívání, bývají běžnější u mužů. Odhaduje se, že tikovými poruchami trpí asi 1% populace, většinou však jde o lehčí formy tiků, které unikají pozornosti.

 

 

Projevy

Existuje více podtypů tiků. Poměrně časté jsou pohybové a hlasové tiky. Pohybové tiky mají podobu náhlých a trhavých nebo kroutivých pohybů různých částí těla včetně záškubů a kroucení končetin, pomrkávání, pohyby rtů, záškuby nosu, vytrhávání si vlasů a mnohé další. Hlasové tiky spočívají buď ve vyluzování různých zvuků včetně broukání, pískání, pokašlávání a krkání, složitější hlasové tiky zahrnují náhlé vykřikování určitých slabik nebo slov. U některých lidí spočívají tiky v nepřekonatelné touze opakovat nahlas pohyby nebo slova po lidech ve svém okolí.

 

Za těžkou formu tikové poruchy lze považovat Tourettův syndrom, u kterého se kromě pohybových tiků objevují výrazné hlasové tiky, velmi často jde o vykřikování obscénních slov na veřejnosti.

 

Člověk má nad tiky určitou omezenou kontrolu, ale postupně se zvyšující vnitřní napětí ho časem donutí tik provést, což je následováno dočasným pocitem úlevy. To činí problematiku tiků podobnou obsedantně-kompulzivní chorobě.

 

 

Diagnostika

Lidé s tikovými poruchami jsou obvykle vyšetření neurologem, při nově zjištěné tikové poruše se většinou provádí vyšetření mozku pomocí CT vyšetření (dospělí), nebo magnetické rezonance (děti).

 

 

Léčba

Některé tiky se neléčí, pacienti jsou pouze sledováni a tiky po čase samy vymizí. U silných tiků způsobujících obtíže se pak podávají některé léky ze skupiny neuroleptik.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů