Terapeutická hypotermie je označení pro řízené podchlazení, kterému lékaři pacienta záměrně vystaví. Tento proces se nejčastěji provádí na odděleních ARO. Pacient není při této terapeutické metodě při vědomí – je tlumen v umělém spánku, je zajištěna umělá plicní ventilace a důsledná monitorace jeho základních životních funkcí.

 

Princip: Principem je podchlazení těla pacienta na 32-34°C. Cílového efektu lze dosáhnout nitrožilním podáváním infuzí o nižší teplotě, pokles teploty lze způsobit i proplachem žaludku či močového měchýře chladnými roztoky. Druhou možností je využití zevních chladících systémů různé složitosti (vaky s ledem či chladícím gelem, speciální chladící pokrývky a podložky apod.). Podchlazení je udržováno maximálně 24 hodin a následuje po něm opatrné postupné ohřívání na normální teplotu.

 

Využití: Základem myšlenky hypotermie je fakt, že při podchlazení se snižuje metabolizmus organizmu a klesá potřeba kyslíku i živin. Z toho důvodu může být například úspěšná resuscitace člověka vytaženého třeba i několik desítek minut bez kyslíku z ledové vody (typicky člověk, pod kterým se probořil led). Terapeutická hypotermie se proto provádí u stavů, při kterých došlo ke sníženému průtoku krve mozkem (nejčastěji poruchy srdečního rytmu, jako je fibrilace komor) a jejím cílem je co nejvíce snížit poškození mozku nedostatkem kyslíku, snížit efekt reperfuzního poškození a dosáhnout co nejmenších neurologických změn u postiženého.

 

Komplikace: Podchlazení může být pochopitelně spojeno s řadou komplikací, jako je například výrazný pokles krevního tlaku, bradykardie, vznik poruch srdečního rytmu apod. Z toho důvodu je pacient při hypotermii monitorován.

 

Závěry: Podchlazení pochopitelně již sice proběhlému poškození mozku nezabrání, ale snižuje jeho rozsah a zlepšuje prognózu pacientů po dočasné zástavě srdečního oběhu.


Zdroje
https://emedicine.medscape.com
https://www.americannursetoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů