Syndrom nádorového rozpadu souvisí s pokročilými nádorovými onemocněními, u nichž je zahájena onkologická léčba. V některých případech může být i život ohrožujícím stavem.

 

Příčiny: V případě zahájení onkologické léčby, zejména při nasazení účinné chemoterapie dochází u nádorů k masivnímu rozpadu nádorových buněk. To je samozřejmě dobře, ale z umírajících buněk se uvolňuje velké množství sloučenin, které představují náhlou zátěž pro metabolizmus organizmu a tento stav označujeme jako syndrom nádorového rozpadu. Je typický pro některé lymfomy a leukémie. V některých případech se syndrom u nádoru objeví „jen tak“ bez zahájení léčby.

 

Projevy: Příznaky vychází z hromadění nitrobuněčných sloučenin. Poměrně často vzniká hyperkalémie (vysoká koncentrace draslíku v krvi), protože buňky obsahují draslíku hodně. Stejně tak roste hladina krevních fosfátů, který zjednodušeně řečeno z krve vytlačuje vápník a to vede k hypokalcémii (nedostatek vápníku v krvi). Dohromady mohou tyto faktory způsobovat svalovou slabost, křeče svalů, poruchy srdečního rytmu a v některých případech i poruchy vědomí nebo srdeční zástavu. O přesných příznacích si můžete přečíst v příslušných textech.

Dalším problémem je hromadění kyseliny močové, která vzniká z nukleové kyseliny rozpadlých nádorových buněk. Kyselina močová tvoří krystalky a může způsobit záchvat dny při jejich ukládání v kloubech. U nádorového rozpadu se může koncentrace kyseliny močové zvýšit natolik, že krystalky poškodí ledviny a může způsobit i jejich akutní selhání.

 

Diagnostika: Na syndrom nádorového rozpadu je vhodné pomýšlet preventivně u pacientů s objemnými nádory kteří se chystají podstoupit chemoterapii nebo ozáření nádorových hmot. Koncentraci jednotlivých zmíněných iontů a kyseliny močové lze jednoduše zjistit z krevního náběru.

 

Prevence a léčba: Základem prevence je dostatečný přísun tekutin, který umožní ledvinám očišťovat organizmus a odstraňovat přebytečné ionty. Kromě toho se může pacientům s předstihem začít podávat sloučenina allopurinol (např. léky Milurit a Apo-Allopurinol), která pomáhá snižovat koncentraci kyseliny močové. Pokud se již syndrom nádorového rozpadu objeví a je závažný se vznikem akutního selhávání ledvin, může pomoci akutní dialýza k očištění organizmu od nadbytečných sloučenin.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů