Syndrom časné repolarizace je poměrně častý náhodný nález na EKG u mladých mužů. Problémem je elevace ST úseku, která může snadno imitovat akutní STEMI. Nacházíme často ve svodech V1-V4, někdy se však vyskytuje i ve svodech spodní stěny (II, III, aVF) a laterálních hrudních svodech (V5-V6).

 

Syndrom casne repolarizace na EKG

Na EKG vidíme ST elevace ve V2-V6. Je-li toto EKG natočeno u mladého jedince, který je bez velkých obtíží, pak je diagnóza téměř jasná. Bude-li toto EKG natočeno u jedince s prudkou bolestí na hrudi, jedná se již o určitý diagnostický problém.

 

 

Klinicky může jít o velký problém u pacienta s akutní nekardiální bolestí na hrudi, kdy můžeme nález mylně považovat za STEMI přední stěny nebo eventuálně za perikarditidu. Je-li syndrom časné repolarizace náhodným nálezem u mladého jedince bez obtíží, není v dalším postupu zcela jasno. Donedávna byl syndrom považován za zcela neškodný, nyní se objevuje názor, že může být spojen s mírně vyšším rizikem vzniku fibrilace komor. Z toho důvodu je vhodné se vyšetřovaného zeptat na nejasné poruchy vědomí, nebo na RA vážných kardiálních chorob a arytmií, a v případě pozitivní odpovědi dále vyšetřovat.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů