Swyer-Jamesův syndrom je velice vzácné onemocnění, které postihuje plíce. Není vrozený, rozvíjí se až během života a to po postižení plic jinými chorobami.

 

Příčiny: Vznik Swyer-Jamesova syndromu obvykle následuje po proběhlém virovém zápalu plic v dětství. Proč přesně syndrom po infekci u některých lidí vznikne (u většiny nikoliv) se neví přesně.

 

 

Projevy: Swyer-Jamesovým syndromem je klasicky postižena pouze jedna z obou plic. Při syndromu dochází k pozánětlivému uzavírání malých průdušek vazivem, což vede k výpadku dýchání v částech plicní tkáně. Postižená plíce má narušený růst a je tedy menší než zdravá sousední plíce. Průdušky za uzávěry se mohou rozšiřovat a vznikají bronchiektázie, dochází i k rozšiřování koncových plicních sklípků. Důsledkem těchto změn je dušnost, kašel a další komplikace jako například častější bakteriální zápaly plic v postižených částech plicní tkáně. Mnozí postižení nemusí mít příznaky žádné a na jejich nemoc se nikdy nemusí přijít.

 

 

Diagnostika: Rentgen plic ukáže jednu plíci menší než druhou. Menší plíce se na snímku jeví jako projasněná (na snímku černá barva), což je dáno rozšířením plicních sklípků.

 

 

Léčba: Samotný syndrom je prakticky neléčitelný, léčit lze jen jeho symptomy, což spadá do kompetence plicních lékařů. Zejména důležité je léčit opakující se zápaly plic pomocí antibiotik. V případě bronchiektázií a jejich opakovaných infekcí lze zvážit jejich chirurgické odstranění.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů