Chladné ruce a nohy jsou velmi častou obtíží a vyskytují se častěji u žen. Obvykle jde pouze o nepříjemnou záležitost bez klinického významu, někdy se však vyskytuje i jako příznak léčitelných chorob a závažných stavů.

 

Příčiny:

1. Neurocirkulační poruchy – Toto krkolomné označení postihuje většinu obtíží s chladnými končetinami. Je typičtější pro ženy a znamená špatně objektivně hodnotitelné a zjistitelné poruchy nervové soustavy, zejména nervů zodpovědných za šíři cév. Při situacích spojených s psychickým vypětím, či v chladnějším prostředí se mohou cévy trochu více zužovat. To sice brání ztrátám tepla, na druhou stranu to vede k horšímu prokrvení končetin. Na zdraví to sice postiženou nijak neohrožuje, pocit chladných končetin bývá však nepříjemný.

K opatřením patří udržování psychické pohody, relaxace, masáže, dostatek spánku, pravidelný odpočinek a pravidelné cvičení. U dolních končetin lze doporučit používání teplých ponožek. Léčba jako taková však neexistuje.


2. Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) – V tomto případě stojí za obtížemi postupné zužování tepen procesem aterosklerózy. Základní obtíží jsou bolesti nohou při chůzi, ale vzhledem k horšímu prokrvení se může objevit i větší chlad končetin. Více najdete v příslušném textu.

 

3. Akutní tepenný uzávěr – I tento problém se nejčastěji týká dolních končetin a obvykle se jedná o důsledek náhlého uzávěru tepny krevní sraženinou. Vzniká akutní šokující bolest nohy, postižená končetina náhle zbledne a zchladne. Jde o stav, který se musí urychleně řešit, jinak hrozí riziko ztráty končetiny.

 

4. Polyneuropatie – Tato skupina chorob spočívá v poškození nervů některou z chorob či škodlivých látek. Nejvíce postiženy bývají ty nejdelší nervy v těle, což jsou právě nervy končetin. Polyneuropatii můžeme najít například u cukrovky, u alkoholizmu, ale i u nádorových onemocnění. Kromě pocitů pálení a brnění se může objevit pocit nepřiměřeného chladu.

 

5. Diabetická noha – Tuto zvláštní poruchu jsme si dovolil zahrnout do výčtu zvlášť. Je typická pro pokročilou cukrovku. Jde vlastně o vzájemné spojení bodů číslo 2. a 4. Proces ICHDK je při cukrovce zrychlený, stejně tak snadno vzniká polyneuropatie.

 

6. Raynaudova choroba – Tato poměrně zvláštní nemoc se týká zejména horních končetin. Její příčina není zcela jasná, ale dochází při ní k nárazovým zúžením tepének prstů na rukou. Zúžení jsou natolik významná, že prsty zblednou. U těžkých forem nemoci mohou prsty z důsledku nedostatku kyslíku začít i odumírat (vzniká gangréna).

 

7. Šokové stavy – U těchto závažných stavů se organizmus obvykle snaží snížit průtok krve méně důležitými částmi těla a zabránit ztrátami tepla kůží. Důsledkem je zúžení kožních cév a zchladnutí okrajových částí těla.

 

Diagnostika: Jsou-li potíže výrazně nepříjemné, lze provést celkové vyšetření s cílem zjistit eventuální příčinu. Provést můžeme krevní náběry, velký význam má fyzikální vyšetření, kdy na končetinách hmatáme přítomnost tepenných pulzací a lze provést i měření kotníkových tlaků. Průtok krve tepnami lze vyšetřit ultrazvukem. Důležité je i neurologické vyšetření s kontrolou reflexů a přesnější informace o přenosu vzruchů nervy nám dá vyšetření EMG. Nenajdeme-li žádnou zásadní abnormalitu, je pravděpodobnou příčinou zejména bod číslo 1.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů