Statinová myopatie je stav, který souvisí s užíváním statinů. Statiny jsou oblíbené léky na vysoký cholesterol a užívá je velké procento pacientů léčených a sledovaných internisty. Slovo myopatie je obecným odborným označením pro „chorobu svalů“.
 
Příčiny
Není přesně jasné, jakým způsobem statinová myopatie vzniká, ale máme na to několik teorií. Asi nejpravděpodobnější mechanizmus je poškození mitochondrií svalových vláken a tím pádem narušení energetického metabolizmu svalu. Poměrně logické se zdá i tvrzení, že změna metabolizmu cholesterolu v těle naruší membrány svalových vláken, které cholesterol obsahují, a tím vzniká jejich nestabilita s možným poškozením a rozpadem svalů. Odhaduje se, že statinová myopatie se objeví až u 5% pacientů léčených statiny a předpokládá se, že riziko vzniku se zvyšuje s denní dávkou statinu.
 
 
Projevy
Statinová myopatie má více forem, které se liší závažností a tíží příznaků. Slabší formy poznáme podle únavy a mírné trvalé bolesti svalů, která se objeví do několika týdnů po nasazení statinu. Bolest může být doprovázena i svalovou slabostí. Těžší formy jsou spojené s příznaky rozpadu svaloviny, který označujeme jako rabdomyolýzu. Kromě silnější bolesti svalů se objevuje zvýšená teplota, nevolnost a celková nevůle. Ze svalů se uvolňuje sloučenina myoglobin, která se v ledvinách filtruje do moči (tzv. myoglobinurie), zbarví moč do tmava a navíc může poškodit ledviny za vzniku akutního selhání ledvin.
 
 
Diagnostika
Při bolestech svalů a dalších výše zmíněných příznacích u nemocného, který užívá statin musíme na statinovou myopatii myslet a provést krevní náběry, kde nás zajímají ledvinné parametry (urea, kreatinin) a především koncentrace enzymu kreatinkinázy (CK). Tento enzym se nachází ve svalech a jeho koncentrace v krvi se zvyšuje při jakémkoliv větším poškození svalů. Zvýšená CK nám tedy podezření potvrdí.
 
 
Léčba
U lehkých forem stačí pouze vysazení statinu a příznaky relativně rychle samy vymizí. Těžké formy vyžadují monitoraci a zajištění dostatečné hydratace pomocí infuzí jako prevence akutního ledvinného selhání. V případě, že k němu přece jen dojde, může být nutná dočasná (a někdy i trvalá) dialýza.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů