Statinová myopatie je stav, který souvisí s užíváním statinů. Statiny jsou oblíbené léky na vysoký cholesterol a užívá je velké procento pacientů léčených a sledovaných internisty. Slovo myopatie je obecným odborným označením pro „chorobu svalů“.

 

Příčiny: Není přesně jasné, jakým způsobem statinová myopatie vzniká, ale máme na to několik teorií. Asi nejpravděpodobnější mechanizmus je poškození mitochondrií svalových vláken a tím pádem narušení energetického metabolizmu svalu. Poměrně logické se zdá i tvrzení, že změna metabolizmu cholesterolu v těle naruší membrány svalových vláken, které cholesterol obsahují, a tím vzniká jejich nestabilita s možným poškozením a rozpadem svalů. Odhaduje se, že statinová myopatie se objeví až u 5% pacientů léčených statiny a předpokládá se, že riziko vzniku se zvyšuje s denní dávkou statinu.

 

Projevy: Statinová myopatie má více forem, které se liší závažností a tíží příznaků. Slabší formy poznáme podle únavy a mírné trvalé bolesti svalů, která se objeví do několika týdnů po nasazení statinu. Bolest může být doprovázena i svalovou slabostí. Těžší formy jsou spojené s příznaky rozpadu svaloviny, který označujeme jako rabdomyolýzu. Kromě silnější bolesti svalů se objevuje zvýšená teplota, nevolnost a celková nevůle. Ze svalů se uvolňuje sloučenina myoglobin, která se v ledvinách filtruje do moči (tzv. myoglobinurie), zbarví moč do tmava a navíc může poškodit ledviny za vzniku akutního selhání ledvin.

 

Diagnostika: Při bolestech svalů a dalších výše zmíněných příznacích u nemocného, který užívá statin musíme na statinovou myopatii myslet a provést krevní náběry, kde nás zajímají ledvinné parametry (urea, kreatinin) a především koncentrace enzymu kreatinkinázy (CK). Tento enzym se nachází ve svalech a jeho koncentrace v krvi se zvyšuje při jakémkoliv větším poškození svalů. Zvýšená CK nám tedy podezření potvrdí.

 

Léčba: U lehkých forem stačí pouze vysazení statinu a příznaky relativně rychle samy vymizí. Těžké formy vyžadují monitoraci a zajištění dostatečné hydratace pomocí infuzí jako prevence akutního ledvinného selhání. V případě, že k němu přece jen dojde, může být nutná dočasná (a někdy i trvalá) dialýza.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů