Asi by bylo správné na otázku v nadpisu odpovědět až na konci textu, ale udělám to hned na jeho začátku. Myslím, že směnný provoz v tamní nemocnici vůbec vyhlášen nebude. Jak toho bude dosaženo? Buď se podaří se s tamními lékaři nějak domluvit (tj. tiše přidat o něco víc peněz), nebo se je podaří zastrašit – tlak na ně v nastávajícím týdnu bude jistě velmi silný.
 
Proč si to myslím? Nu, je to proto, že takový směnný provoz s dodržováním jeho pravidel by byla katastrofa. A to nikoliv pro lékaře, ale pro vedení nemocnice a zejména pro Kraj Vysočina. Co komu směnný provoz lékařů přinese a odnese?
 
a) Řadoví lékaři – Jsou tu negativa a pozitiva. Negativní je snížení platů, protože se směnným provozem jde ruku v ruce silná redukce přesčasů, které tvoří podstatnou část lékařského platu. Výhodou je nižší pracovní zátěž, zkrácení doby strávené na pracovišti a vymizení 30 a více hodinových služeb "v kuse".
 
b) Střední zdravotnický personál – Tady je to spíše neutrální. Střední zdravotnický personál již na směny pracuje a zda s nimi budou pracovat na směny i lékaři, může být z krátkodobějšího hlediska sestrám, zřízencům a dalším zaměstnancům v podstatě jedno.
 
b) Vedoucí pracovníci včetně ředitelství – Tak tady to začíná být negativní. Pro primáře na lůžkových zařízeních je směnný provoz lékařů rizikový, protože vede slušně řečeno k nepořádku. Ptáte se proč? Například na interních odděleních leží značné množství složitých a dosti nemocných pacientů. Nyní si představte, že na takovém oddělení je 12 hodin lékař A, který pak předává pacienty lékaři B, ten pak za 12 hodin lékaři C a ten pak zase třeba tomu lékaři A. Tím mizí kontinuita péče a značně roste riziko nějakého přehlédnutí a pochybení. V současném systému má každý lékař svoje pacienty, o které se stará, které každý den kromě víkendu na vlastní oči vidí, a za které je zodpovědný.
 
Pro ředitelství je směnný provoz lékařů za současných podmínek neudržitelná katastrofa. Lékařů je už i tak málo a směnný provoz proto znamená „osekání“ všeho neakutního. To „neakutní“ bývá ovšem zdrojem nenahraditelných financí a nemocnice s lékaři ve směnném provozu nevydělá dost peněz na svůj provoz. To pak z dlouhodobějšího hlediska může mít negativní důsledky pro všechen personál.
 
c) Pacienti – Jde o jednoznačně negativní důsledky. Akutní péče sice může být zachována (ovšem nebude to ono), ale neakutní operační zákroky začnou být odkládány, nebo úplně rušeny a rozloží se systém ambulantní péče. Celková kvalita péče jde prudce dolů.
 
d) Vedení Kraje – Opět jde o jednoznačně negativní důsledky. Krátce řekněme, že pacienti rovná se voliči a říjnové volby do Poslanecké sněmovny jsou kupodivu už v říjnu. Více říkat není třeba.
 
Celkově lze tedy říci, že směnný provoz lékařů z dlouhodobějšího pohledu na věc v dané nemocnici nikomu nic moc dobrého nepřinese. Tamní lékaři to jistě vědí, a fakt, že se situace do této podoby vyhrotila, svědčí dle mého názoru nikoliv o jejich „nenažranosti“, jak naznačuje Kraj Vysočina, ale spíše o jejich frustraci, vyhoření a ztrátě ideálů. Věc je z celorepublikového pohledu o to varovnější, že zvenčí se o problémech v N. M. n. M. nijak zvlášť nevědělo, a že k podobným nečekaným rozpadům může (a bohužel nejspíše bude) postupem času docházet i na dalších místech. Když vyhořelému a utahanému lékaři, který nelegálně odpracuje cca 1000 hodin přesčas za rok, nabídnete 10% k platu navíc, tak tím nic moc nevyřešíte. Řešením je zajistit, aby lékař těch 1000 přesčasových hodin ročně nemusel odpracovat (a přitom měl slušný plat). Toho lze dosáhnout jedině přísunem čerstvých pracovních sil, které v současné době nejsou. No, a čerstvé pracovní síly získáte jedině zvýšením platů a zjednodušením jejich vzdělávání, aby lékaři po promoci měli motivaci nastoupit do českých nemocnic. To vůbec neznamená, že mladý lékař v ČR má mít stejný plat jako v Německu, to v žádném případě. Podmínky musí ovšem být nastavené tak, aby si většina mediků v 6. ročníku řekla, že bude pro ně* výhodnější zůstat v ČR než se učit cizí jazyk a zůstat za hranicemi. Dokud k tomuto nedojde, situace se bude dále zhoršovat.
 
(* Průměrný medik/medička na konci studia nebude v dnešní době primárně uvažovat o tom, co je výhodné pro ČR, ale co je dobré pro něj/ní a jeho/její nejbližší. Nezlobme se, na něj/ní, je to normální přístup, který u ostatních profesí přijímáme bez reptání).
 
Pro méně znalé problematiky jen doplňuji, co vlastně lékaři v N.M. „provedli“. Nepodali protestní výpovědi, neodmítli sloužit zákonem přikázané přesčasy. „Jenom“ odmítli podepsat tzv. DPČ (dohody o pracovní činnosti), které zajišťují fungování nemocnice s vyšším zatížením lékařského personálu než jaké povoluje legislativa EU. I zaměstnanec bez DPČ nicméně může být zaměstnavatelem donucen k odpracování 150 hodin přesčasů ročně a dobrovolně může odpracovat až 416 hodin ročně (a i více, pokud si nadbytečné hodiny vybere jako náhradní volno). Nejsou to malá čísla a při uspokojivém personálním obsazení zaručují jak dobrou funkci oddělení, tak kvalitní osobní život zaměstnance. Píšu to z pozice lékaře, který má DPČ vypovězené již řadu let, který to udělal sám za sebe, a nikoliv v rámci nějaké koordinované akce, který je se svou současnou finanční i pracovní situací v podstatě spokojený, a který by si na svém pracovišti směnný provoz nijak zvlášť nepřál.
 
Na základní otázku jsme si odpověděli hned na začátku textu, na jeho konci by tedy mělo být alespoň ponaučení. Kauza Nového Města, ať už dopadne jakkoliv, nepřináší poučení ani tak pro lékaře, jako spíše pro naše politické představitele. Ti by si měli odnést jeden postřeh. Při dodržování pravidel zákoníku práce svými zaměstnanci-lékaři není v roce 2016/2017 průměrná okresní nemocnice v ČR schopna zajistit adekvátní péči o vaše voliče. Pozor, aby to brzy někoho nestálo prohrané volby…
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů