Revers je souhlas (pozitivní revers) nebo nesouhlas (negativní revers) pacienta s navrhovaným diagnostickým, či léčebným postupem. Revers by ml být informovaný, což znamená, že pacient by měl být poučen o důsledcích svého rozhodnutí a o případných alternativách. Ideální forma pro revers je písemný dokument.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů