Restriktivní (konstriktivní) kardiomyopatie je onemocnění srdce, které patří do skupiny kardiomyopatií. Kardiomyopatie jsou nemoci srdeční svaloviny a mohou způsobovat celou řadu příznaků, někdy i velmi závažných.
 
Příčiny
Restriktivní kardiomyopatie může vzniknout sama od sebe jako geneticky podmíněné vrozené onemocnění způsobené genetickou mutací, nebo vzniká v terénu jiných onemocnění jako je například amyloidóza srdce (ukládání amyloidu v orgánech), sarkoidóza, hemochromatóza (ukládání železa v orgánech), vrozené střádavé metabolické choroby, či postižení srdce lymfomem.
 
 
Projevy
U nemocného dochází k poruše hybnosti srdečních komor, které začnou být příliš tuhé a ztrácí poddajnost. Šíře stěn srdečních oddílů je nicméně beze změn. Tuhost stěn srdečních komor zhoršuje jejich plnění krví a tím se zhoršuje pumpovací schopnost srdce. Vznikají příznaky srdečního selhávání a plicní hypertenze s rozvojem námahové dušnosti, s otoky nohou, únavou a celkovou nevýkonností. Je vyšší riziko vzniku různých poruch rytmu jako je například fibrilace síní.
 
 
Diagnostika
Při příznacích srdečního selhávání je nutné provést echokardiografické vyšetření, kde jsou viditelné poruchy plnění srdečních komor. Je-li provedena koronarografie, nenacházíme výrazné známky ischemické choroby srdeční. Diagnóza restriktivní kardiomyopatie může být potvrzena biopsií (odběr vzorku tenkou jehlou) vnitřní výstelky srdce, což je poměrně složitý zákrok.
 
 
Léčba
Samotnou restriktivní kardiomyopatii je obtížné řešit, proto je terapie spíše symptomatická a soustřeďuje se na příznaky srdečního selhání a poruchy srdečního rytmu (antiarytmika). Je-li přítomna vyvolávající příčina vzniku restriktivní kardiomyopatie, pak je nutné ji řešit, je-li to ovšem možné. Těžké formy nemoci je někdy nutné řešit transplantací srdce ve specializovaném centru.


Zdroje
https://www.heart.org
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů