Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Gastroesofagoskopie – Zhodnocení přítomnosti refluxní esofagitidy a její klasifikace v hodnotícím systému (např. dle Savary-Millera)

 

2. Režimová opatření – Redukovat dávky alkoholu, kávy, zanechat kouření., nejíst pozdě večer před ulehnutím, spát s podloženou horní polovinou těla

 

3. Blokátory protonové pumpy – Jsou základní součástí léčby GER, např. Pantoprazol (Controloc 40mg 1-0-0),

 

Pozn: U lehkých forem GER postačují teoreticky pouze antagonisté H2 receptoru (např. RanitidinRanisan 150mg 0-0-1).

 

4. Prokinetika - Použít lze např. Metoklopramid (Degan 10mg tbl 1-1-1) nebo Itoprid (Ganaton 50mg 1-1-1). Prokinetika mají i parenterální formy (např. Degan 10mg 1amp i.v.), které jsou vhodné u pacientů s akutními a často krvácejícími těžkými formami GER.

 

5. Kontrolní gastroesofagoskopie – Obvykle postačí za 6 měsíců ke zhodnocení efektu léčby

 

Pozn: Při nálezu ložiska či ložisek Barrettova jícnu se provádí pravidelné kontroly v různých časových úsecích, více viz. postup při Barrettově jícnu.

 

6. Chirurgické řešení – Pouze ve výjimečných případech, kdy konzervativní léčba nezabírá, zákrokem volby je fundoplikace dle Nissena, nutno konzultovat chirurgické pracoviště ke konzultaci

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů