Rakovina varlat (neboli lépe řečeno nádory varlat) je označení pro celou velkou skupinu zhoubných nádorů, které vznikají ve varlatech. Jedná se o méně časté nádory, které však mohou bez léčby život nemocného ohrozit stejně dobře jako jakýkoliv jiný nádor a navíc je s trochou snahy lze včas rozpoznat a úspěšně vyléčit. Nejčastěji vznikají nádory varlat u mladších mužů mezi 30. a 50. rokem života.

Varle je pohlavní orgán muže, zdravý muž má varlata dvě a tato varlata jsou uložena v šourku. Uložení varlat v tomto pytlovitém orgánu mimo dutinu břišní je nutné, protože v šourku je možné udržet nižší teplotu, která je nezbytná pro správný vývin spermií. Tím se dostáváme k funkci varlat. Varlata obsahují tři základní typy buněk:

1. Leydigovy buňky vyrábějící mužský pohlavní hormon testosteron (který do jisté míry ovlivňuje chování muže)

2. Sertoliho buňky mají význam pro zrání mužských pohlavních buněk - spermií. Sertolliho buňky se řekněme o vyvíjející se spermie starají a zajišťují jim výživu.

3. Zárodečné buňky – Z těchto buněk vznikají spermie.

 

Z každého varlete vede kanálek směrem k prostatě, ve které se pohlavní cesty napojují na cesty močové. Při ejakulaci se pohlavními cestami spermie dostávají do prostaty a z ní močovou trubicí v penisu do pohlavního ústrojí ženy (v ideálním případě). Jako v každém jiném orgánu mohou i ve varleti vznikat nádory. Většina vzniká ze zárodečných buněk, některé vznikají i ze buněk Sertoliho a Leydigových. Klasifikace těchto nádorů je velmi složitá a je jich mnoho typů – seminomy, nádory ze žloutkového váčku, choriokarcinomy, embryonální karcinomy a mnohé další. To myslím ani není tak podstatné.

 

Příčiny: Určitou roli hraje genetika, kromě toho má význam poranění varlete, infekční postižení varlete a jako velmi významná příčina také nesestouplé varle (kryptorchismus). Ke kryptorchismu si řekněme toto: U lidského plodu mužského pohlaví se vyvíjí v dutině břišní a teprve během dalšího vývoje sestupují do šourku. Pokud varle nesestoupí a zůstane v dutině břišní, je nutné to napravit a varle do šourku dopravit chirurgickým zákrokem. Pokud se toto včas (nejvýše do dvou let věku) neučiní, tak varle působením vysoké teploty v dutině břišní navždy ztratí schopnost tvořit spermie a navíc v takto narušeném varleti mnohem častěji vznikají nádory. Takto nevratně poškozené varle se musí chirurgicky zcela odstranit.

 

Projevy: Projevem je nebolestivé zvětšení jednoho varlete, které se na první pohled projeví zvětšením šourku. Tohle je závažný příznak a každý mladý muž by měl v takovém případě vyhledat lékaře. Někdy (u pokročilých stádií) lze snad při vyšetření břicha nahmatat i zvětšené lymfatické uzliny, ale to nebude příliš častý příznak. Pokud je onemocnění velmi pokročilé a vznikají vzdálené metastázy, pak se přidají klasické příznaky pokročilého nádorového onemocnění – únava, hubnutí, lehce zvýšená teplota a nechutenství.

 

Diagnostika: Lékař mladého muže pečlivě vyšetří, zejména se zaměří na nebolestivý a zvětšený šourek. Výborná metoda je ultrazvuk varlete, který nádor spolehlivě odhalí. Napomoci může i zjištění některých látek z krve, jejichž koncentrace roste při výskytu nádorových buněk (takovým látkám se obecně říká tumor markery). Případné postižení uzlin v oblasti břicha lze ozřejmit pomocí CT vyšetření.

 

Prevence: Vzhledem k tomu, že ke vzniku nádorů varlat přispívá kryptorchismus, je nutné ho ještě v raném dětství napravit. Pokud k tomu z jakéhokoliv důvodu nedojde, mělo by se kryptorchismem postižené varle odstranit.

 

Léčba: Léčba je v rukou onkologů a chirurgických oborů (zejména urologů). Nebudu se o ní zbytečně rozepisovat. Platí jen to, že se postižené varle odstraní a vzorky z něj se vyšetří pod mikroskopem. Podle typu nalezeného nádoru se pak pokračuje dále. Někdy se s úspěchem provádí ozařování, jindy se dává přednost chirurgickému odstranění lymfatických uzlin v břiše. Použít lze i chemoterapii. Zásadní je zdůraznit, že včasný nález nádoru je kriticky důležitý a drtivá většina mužů s dostatečně rychle zaléčeným nádorem varlete přežívá.


Zdroje
https://www.cancer.net
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů