Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

Problematiku pseudoaneurysmat řešíme zejména jako komplikaci invazivních kardiologických a angiologických zákroků (pseudoaneurysma tepny v místě punkce, obvykle arteria femoralis). Například vám (jako nedávno mně) přijde do ambulance pacient po SKG, kterému se pod místem vpichu udělala velká modřina, v místě vpichu cítíme pohmatem rezistenci a poslechově může být přítomen šelest.

 

Ultrazvuk – Úvodní ultrazvuk tepny je základem pro další postup. Je-li pseudoaneurysma malé a trombotizované, není nutnost situaci urgentně řešit. Základem je malá fyzická zátěž, hygiena třísla a event. lokální terapie podkožního hematomu (např. Heparoid gel na hematom 2-3x denně). Zcela jinou situací je, pokud je pseudoaneurysma průtočné a této situaci se budeme věnovat dále:

 

1. Režimová opatření – Hospitalizace, klid na lůžku, minimální pohyb, důsledná hygiena postiženého třísla, lokální péče o hematom (např. Heparoid gel na hematom 2-3x denně)

 

2. Komprese sondou – Provádí nejlépe radiolog či cévní internista po cca 20 min v místě pseudoaneurysmatu

 

3. Fyzikální komprese – Po kompresi sondou je vhodné na cca 1 den doplnit klid na lůžku přiložením kompresního obvazu a zatížit sáčkem s pískem. Během této doby je nutno kontrolovat pulzace na periferii postižené končetiny, TK a udělat kontrolní krevní obraz (rizikol anemizace do hematomu). Po uplynutí doby komprese provést kontrolní ultrazvuk – trombotizace aneurysmatu? Pokud nedochází k trombotizaci, máme k dispozici další možnosti.

 

4. Trombin – Na vyšších pracovištích se provádí injekční aplikace trombinu do pseudoaneurysmatu. Nutno konzultovat se starším lékařem.

 

5. Chirurgické řešení – Jako nejinvazivnější řešení je možno provést zákrok cévním chirurgem s reparací postiženého místa.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů