Protržení jícnu je život ohrožující stav, který poměrně často končí smrtí. Je obvykle důsledkem strukturálního poškození jícnu, je obávanou komplikací endoskopických vyšetření.

 

Příčiny: Rizikovými faktory bývá narušená stěna jícnu chorobným procesem. Patří sem například postižení jícnu při těžké refluxní chorobě, u rakoviny jícnu, po chirurgických operacích jícnu a samozřejmě po poleptání jícnu kyselinami, nebo zásadami. Sliznice může být poškozena i spolknutým cizím tělesem, které se v jícnu zasekne. Může jít o velké sousto potravy (typicky masa), u dětí je velmi nebezpečné spolknutí baterií. K protržení jícnu může dojít i při velmi usilovném zvracení, jedná se však o spíše raritní jev, mnohem častější a méně nebezpečné je zvracením vyvolané natržení sliznice jícnu (tj. nikoliv protržení celé stěny), což označujeme jako Mallory-Weissův syndrom.

 

Protržení jícnu patří k obávaným komplikacím gastroskopie. Může jít o důsledek nešetrného zavádění, obzvláště má-li pacient přítomnou slepou výchlipku jícnu známou jako tzv. Zenkerův divertikl. Přístroj může být zaveden do této výchlipky, která se následně protrhne. Riziko protržení jícnu při gastroskopii pochopitelně zvyšuje i přítomnost výše zmíněných rizikových faktorů.

 

 

Projevy: Protržení jícnu se projeví prudkou bolestí na hrudi, která může být šokující. Objeví se bolesti při polykání, spolknutí potravy je prakticky nemožné. Hlavním problémem je akutní zánět mediastina (mezihrudí), který se vytvoří po průniku bakterií z jícnu do okolí. Poměrně snadno vzniká otrava krve, která vyústí do šokového stavu (horečka, bledost, bušení srdce, pokles krevního tlaku) a bez léčby končí většinou smrtí.

 

 

Diagnostika: Dojde-li k jasnému protržení jícnu při gastroskopii, uvidí to vyšetřovací lékař díky kameře na vlastní oči. Přístroj se ihned vytahuje, aby se minimalizovalo poškození. Není-li v diagnóze úplná jistota, je vhodné udělat rentgen hrudníku, na kterém uvidíme vzduch v měkkých tkáních hrudníku. Doplnit lze i přesnějším CT vyšetřením hrudníku.

 

 

Léčba: Je nutná hospitalizace pacienta, zákaz příjmu potravy a tekutin ústy, podání nitrožilních infúzí, antibiotik a léků proti bolesti. Méně rozsáhlé trhliny v horní části jícnu se teoreticky mohou zahojit samovolně, nebo je lze uzavřít endoskopicky pomocí speciálních klipů. V oblasti jícnu u větších trhlin je nicméně obvykle nutný chirurgický zákrok spojený s uzavřením trhliny.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů