Skip to main content
 


Přetížení pravé komory - EKG

Přetížení pravé komory je častým nálezem zejména u chronických kardiaků. Na EKG nacházíme změny odpovídající RBBB. Ve V1 nacházíme v QRS komplexu koncové pozitivní R nebo rSR´. Ve svodech V1-V2 mohou být deprese ST a negativní vlny T. Srdeční osa je u přetížení a hypertrofii pravé komory stočena směrem doprava, tj. vertikálně. Ve svodu II, III, aVF můžeme najít vysoké vlny P (P pulmonale), které nás informují o současném přetížení pravé síně.

 

Pretizeni prave komory na EKG

Na obrázku vidíme změny typické pro RBBB ve V1 a V2 (červeně). Srdeční osa

je dle QRS v aVL a aVF vertikální, tj. stočená doprava. Ve svodech II, III, aVF

vidíme vyšší vlny P (modře), které odpovídají P pulmonale. Ve svodech II, III, aVF

nacházíme ST deprese a negaivní T, což může znamenat ischemii spodní srdeční

stěny (v případě nálezů pozitivních kardioenzymů může jít i o NSTEMI).

 

 

Klinicky je tento nález typický pro pacienty s plicní hypertenzí, s cor pulmonale a akutně u pacientů s rozsáhlejší plicní embolií. U dosude nevyšetřeného pacienta s tímto nálezem by jistě bylo vhodné provést ECHO srdce a zhodnotit přítomnost plicní hypertenze.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů