Umělé přerušení těhotenství je také nazýváno jako  interrupce. Je to nevratný proces během kterého dochází k usmrcení lidského zárodku. Potraty jsou relativně kontroverzní problematika a v různých krajích světa se k nim společnost staví různě. Tomu odpovídá i rozdílná legislativa v jednotlivých státech. V ČR se mohou provádět potraty z těchto důvodů:

  • Ze zdravotních důvodů – Potrat se provádí při vážném onemocnění plodu nebo při ohrožení života matky.
  • Z jiných důvodů – Potrat lze provést na žádost ženy z jiných než zdravotních důvodů. Za toto ukončení těhotenství se platí, protože není hrazené ze zdravotního pojištění (cena se pohybuje v rozmezí několika tisíc Kč).

 

Věkový faktor: Rozhodnutí o interrupci závisí do jisté míry na věku těhotné ženy.

  • Do 16 let věku musí s provedením potratu souhlasit zákonní zástupci dívky, tj. nejčastěji rodiče.
  • Mezi 16-18 lety věku se již dívka může rozhodnout sama, ale zákonní zástupci (rodiče) jsou o provedení potratu písemně vyrozuměni.
  • Nad 18 let věku může žena rozhodnout sama a o provedení potratu nikdo informován není. Vzhledem k dosáhnutí plnoletosti má žena právo o svém těhotenství do značné míry rozhodovat sama.

 

Faktor délky těhotenství: Ukončení těhotenství se řídí jeho délkou. Není možné potrat provést kdykoliv.

1. Do 12 týdnů – Je-li těhotenství mladší něž 12 týdnů (tj. do 3 měsíců), lze jej ukončit z jakéhokoliv důvodu, pokud si to žena přeje.

2. Do 24 týdnů – Do 24 týdnů trvání těhotenství (tj. do 6 měsíců)  jej lze ukončit již jen z důvodů zdravotních, obvykle pro přítomnost genetických odchylek a vrozených vývojových vad plodu, nebo pokud je dalším těhotenstvím ohrožen život ženy.

3. Nad 24 týdnů – Nad 24 týdnů lze těhotenství ukončit již jen pro těžké poškození plodu neslučitelné se životem, nebo když je těhotenstvím závažně ohrožen život matky. V takovém případě se dá nicméně provést císařský řez a dítě nad 24 týdnů může být schopno přežít v inkubátoru – těhotenství je v takovém případě ukončeno předčasným porodem a o potrat se nejedná.

 

Provedení potratu v ČR:

1. Miniinterrupce – Miniinterrupce se provádí, je-li těhotenství mladší než 8 týdnů. Zákrok se provede v celkové anestezii (uspání). Podstatou je, že se přes pochvu do dělohy zasune odsávací zařízení, kterým se plod vysaje a tím zlikviduje. Zákrok je vůči organismu ženy šetrný a nemívá velké komplikace. Ještě v den provedení může žena odejít domů.

2. Interrupce mezi 8-12. týdnem – Zde se jedná o větší zákrok. Plod se buď odsaje odsávacím zařízením nebo se odstraní potratovými kleštěmi a následně se provede kyretáž neboli výškrab. Do dělohy se zasune kyreta (taková lžíce) a odstraní se případné zbytky, které v děloze zůstaly. Zákrok se provádí za hospitalizace v nemocnici a nese s sebou více rizik než miniinterrupce.

3. Medikamentózní potrat – Potrat vyvolaný léky se obvykle provádí u staršího těhotenství (klasicky 12-24. týden těhotenství). Ženě se aplikují léky, které způsobí vypuzení plodu. Vzhledem k faktu, že plod není v této době schopen přežít v zevním prostředí, končí vypuzení jeho smrtí.

 

Rizika potratu: Rizik je celá řada – pokud by v děloze zůstaly nějaké zbytky plodu a jeho obalů, mohou krvácet, způsobovat bolesti nebo v nich může vzniknout život ohrožující zánět. V případě používání kyrety nebo potratových kleští se může narušit děložní hrdlo a žena pak může navždy ztratit schopnost udržet plod v děloze po 9 měsíců. Další těhotenství pak mohou končit samovolnými potraty nebo předčasnými porody. Nezanedbatelný je i faktor psychologický – potrat je poměrně velký zásah do organismu, který způsobí hormonální nestabilitu. Společně s výčitkami svědomí může hormonální nerovnováha vyústit v silné deprese.

 

Závěr: Můj pohled na věc: Umělý potrat je zásah do organismu ženy, vede k usmrcení plodu a nese s sebou i jistá rizika. Vzhledem k tomu, že potraty ze zdravotních důvodů nijak omezit nelze, měli bychom se snažit omezit nutnost potratů z důvodu nechtěných těhotenství, a to zejména klasickými antikoncepčními metodami (chráněný sex, hormonální antikoncepce apod.). Osobně souhlasím s tím, že ukončení těhotenství provedené z jiných než zdravotních důvodů, není hrazeno ze zdravotního pojištění. Radikální protipotratová politika (viz např. Polsko) je podle mého názoru zcela kontraproduktivní a chybná.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů