Umělé přerušení těhotenství je také nazýváno jako  interrupce. Je to nevratný proces během kterého dochází k usmrcení lidského zárodku. Potraty jsou relativně kontroverzní problematika a v různých krajích světa se k nim společnost staví různě. Tomu odpovídá i rozdílná legislativa v jednotlivých státech. V ČR se mohou provádět potraty z těchto důvodů:

1. Ze zdravotních důvodů – Potrat se provádí při vážném onemocnění plodu nebo při ohrožení života matky.
 

2. Z jiných důvodů – Potrat lze provést na žádost ženy z jiných než zdravotních důvodů. Za toto ukončení těhotenství se platí (cena se pohybuje v rozmezí několika tisíc Kč).

 

Věkový faktor: Rozhodnutí o interrupci závisí do jisté míry na věku těhotné ženy.

Do 16 let věku musí s provedením potratu souhlasit zákonní zástupci dívky, tj. nejčastěji rodiče.

Mezi 16-18 lety věku se již dívka může rozhodnout sama, ale zákonní zástupci (rodiče) jsou o provedení potratu písemně vyrozuměni.

Nad 18 let věku může žena rozhodnout sama a o provedení potratu nikdo informován není. Vzhledem k dosáhnutí plnoletosti má žena právo o svém těhotenství do značné míry rozhodovat sama.

 

Faktor délky těhotenství: Ukončení těhotenství se řídí jeho délkou. Není pravda, že potrat lze provést kdykoliv.

1. Do 12 týdnů – Je-li těhotenství mladší něž 12 týdnů (tj. do 3 měsíců), lze jej ukončit z jakéhokoliv důvodu, pokud is to žena přeje.

2. Do 24 týdnů – Do 24 týdnů trvání těhotenství (tj. do 6 měsíců)  jej lze ukončit již jen z důvodů zdravotních, obvykle pro přítomnost genetických odchylek a vrozených vývojových vad plodu, nebo pokud je dalším těhotenstvím ohrožen život ženy.

3. Nad 24 týdnů – Nad 24 týdnů lze těhotenství ukončit již jen pro těžké poškození plodu neslučitelné se životem, nebo když je těhotenstvím závažně ohrožen život matky. V takovém případě se dá nicméně provést císařský řez a dítě nad 24 týdnů může být schopno přežít v inkubátoru – těhotenství je v takovém případě ukončeno předčasným porodem a o potrat se nejedná.

 

Provedení potratu v ČR:

1. Miniinterrupce – Miniinterrupce se provádí, je-li těhotenství mladší než 8 týdnů. Zákrok se provede v celkové anestezii (uspání). Podstatou je, že se přes pochvu do dělohy zasune odsávací zařízení, kterým se plod vysaje a tím zlikviduje. Zákrok je vůči organismu ženy šetrný a nemívá velké komplikace. Ještě v den provedení může žena odejít domů.

 

2. Interrupce mezi 8-12. týdnem – Zde se jedná o větší zákrok. Plod se buď odsaje odsávacím zařízením nebo se odstraní potratovými kleštěmi a následně se provede kyretáž neboli výškrab. Do dělohy se zasune kyreta (taková lžíce) a odstraní se případné zbytky, které v děloze zůstaly. Zákrok se provádí za hospitalizace v nemocnici a nese s sebou více rizik než miniinterrupce.

 

3. Medikamentózní potrat – Potrat vyvolaný léky se obvykle provádí u staršího těhotenství (klasicky 12-24. týden těhotenství). Ženě se aplikují léky, které způsobí vypuzení plodu. Vzhledem k faktu, že plod není v této době schopen přežít v zevním prostředí, končí vypuzení jeho smrtí.

 

Rizika potratu: Rizik je celá řada – pokud by v děloze zůstaly nějaké zbytky plodu a jeho obalů, mohou krvácet, způsobovat bolesti nebo v nich může vzniknout život ohrožující zánět. V případě používání kyrety nebo potratových kleští se může narušit děložní hrdlo a žena pak může navždy ztratit schopnost udržet plod v děloze po 9 měsíců. Další těhotenství pak mohou končit samovolnými potraty nebo předčasnými porody. Nezanedbatelný je i faktor psychologický – potrat je poměrně brutální zásah do organismu, který způsobí hormonální nestabilitu. Společně s výčitkami svědomí může hormonální nerovnováha vyústit v silné deprese.

 

Závěr: Můj pohled na věc: Umělý potrat je relativně velký zásah do organismu ženy, vede k usmrcení plodu a nese s sebou i jistá rizika. Vzhledem k tomu, že potraty ze zdravotních důvodů příliš omezit nelze, měli bychom se snažit omezit nutnost potratů z důvodu nechtěných těhotenství, a to zejména klasickými antikoncepčními metodami (chráněný sex, hormonální antikoncepce apod.). Radikální protipotratová politika (viz. např. Polsko) je podle mého názoru zcela kontraproduktivní.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů