Pooperační srůsty (odborně adheze) se vyskytují zejména v dutině břišní a zdají se být především chirurgickou problematikou. Je to jistě pravda, ale setkávají se s nimi i lékaři jiných odborností kvůli jejich poměrně pestrým projevům. Nutno dodat, že se jejich přítomnost ne vždy snadno zjišťuje, a že se na ně mnohdy v diagnostické rozvaze ani nemyslí.

 

Příčiny

Příčinou vzniku srůstů jsou předchozí břišní operace. Vyšší riziko srůstů je u gynekologických operací a u operací pro endometriózu. Srůstům nelze zcela zabránit, protože jsou součástí hojivých procesů, jizvení a tvorby vazivové tkáně. Jizevnatá tkáň může vznikat mezi střevními kličkami i dalšími orgány dutiny břišní. Riziko srůstů je vyšší, pokud byl v dutině břišní během operace přítomen zánět, pokud byly v dutině břišní zapomenuty operační roušky nebo dokonce nástroje (málo časté, ale ne nemožné), nebo pokud došlo během operace k významnému krvácení do dutiny břišní.

 

Projevy

Za normálních okolností se střevní kličky volně hýbou a kloužou po sobě. Při vzniku srůstů se tento normální stav narušuje a to může vyvolat řadu obtíží. Pacienti se srůsty začnou po měsících až letech trpět chronickými bolestmi břicha a chronickými bolestmi pánve u žen. V některých případech mohou srůsty způsobit střevní neprůchodnost. Speciálně u žen mohou srůsty způsobit neplodnost, pokud jsou do srůstů zahrnuty vejcovody a naruší se tak transport vajíčka z vaječníků do dělohy.

Když srůsty postihnou tlusté střevo, může jejich přítomnost vážně narušit průběh kolonoskopie, která může být bolestivější nebo dokonce neproveditelná. Proto se před tímto vyšetřením často ptáme, zda pacient v minulosti prodělal nějakou břišní operaci.

 

Diagnostika

Srůsty je těžké diagnostikovat a běžné vyšetřovací metody (fyzikální vyšetření, krevní náběry, ultrazvuk břicha, případně gastroskopie, kolonoskopie a CT vyšetření) mají spíše vyloučit jiné příčiny pacientových potíží. Pokud potíže přetrvávají, zmíněné vyšetřovací metody neukážou jasnou příčinu a víme, že pacient je po břišní operaci, srůsty jsou pravděpodobnou příčinou jeho obtíží. V takovém případě lze provést diagnostickou laparoskopii, při které si může chirurg prohlédnout vnitřek dutiny břišní a srůsty najít.

 

Léčba

Srůsty nelze léčit pomocí léků, jedinou možností je jejich chirurgické rozrušení během operace. Toto rozrušení srůstů odborně označujeme jako adheziolýzu.


Zdroje
https://www.niddk.nih.gov
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů