Plicní hypertenze znamená zvýšení krevního tlaku v plicním řečišti. Plicní řečiště je tvořeno plicní tepnou, která vede odkysličenou krev z pravé srdeční komory. Plicní tepna se pak dále dělí na párovou tepnu pro každou z obou plic. Tyto tepny se pak dále dělí na mnoho menších až na úplně drobné kapiláry, na jejichž úrovni dochází k výměně krevních plynů s okolními plicními sklípky – krev se okysličuje a zbavuje se oxidu uhličitého. Z kapilár se pak krev odvádí postupně se spojujícími žilami, které nakonec vyústí do levé srdeční síně.

Plicní řečiště je mnohem menší než systémový krevní oběh (tj. cévní systém ve zbytku těla), a proto do něj krev teče pod nižším tlakem. Zatímco tlak na paži se u zdravého člověka pohybuje okolo 130/80 milimetrů rtuti, tlak v plicním řečišti (který samozřejmě obvyklými metodami nezměříme) bývá nižší než 35/12 milimetrů rtuti. Pokud se z nějakého důvodu tlak v plicním řečišti zvýší, mluvíme o plicní hypertenzi.

 

Příčiny: Podle příčin rozlišujeme plicní hypertenzi na primární a sekundární. Primární plicní hypertenze vzniká jaksi „sama od sebe“ a podkladem je narušená funkce drobných plicních tepen, které se začnou zužovat a tím zvyšují místní krevní tlak. Častěji postižené jsou mladé ženy a ženy středního věku.

Sekundární plicní hypertenze vzniká nejčastěji na podkladě plicních chorob, které ztíží průtok krve plícemi (např. CHOPN, plicní fibróza, sarkoidózasilikóza a azbestóza apod.), na podkladě ucpávání plicních tepen krevními sraženinami (plicní embolie), nebo kvůli dlouhodobému přetěžování pravé poloviny srdce velkým tokem krve (například při neléčeném defektu septa síní a defektu komorového septa). Tlak v plicním řečišti může být zvýšen i přeneseně při selhávání levé poloviny srdce. Pokud není levá srdeční komora schopna vypumpovat dostatek krve, krev se začne hromadit před levou síní v plicních cévách a to v nich zvýší tlak. Plicní hypertenze se často vyskytuje i u vaskulitid, což jsou imunitně podložené nemoci krevních cév.

 

Projevy: Plicní hypertenze narušuje správnou funkci plic, tj. výměnu krevních plynů. Hlavním příznakem je proto dušnost, která se zhoršuje při námaze. Nedostatek kyslíku pro tkáně způsobuje únavu, nevýkonnost a charakteristický vznik paličkovitých prstů. Zvýšený tlak v plicním řečišti způsobí přetížení pravé poloviny srdce, která pumpuje proti vyššímu odporu. Důsledkem je selhávání pravé poloviny srdce se vznikem tzv. plicního srdce (cor pulmonale) a jeho projevů. Primární plicní hypertenze má poměrně špatnou prognózu a u řady nemocných je smrtelná do několika let od vzniku příznaků. Průběh a prognóza sekundární plicní hypertenze závisí do značné míry na tom, jak se daří diagnostikovat a léčit vyvolávající onemocnění.

 

Diagnostika: Podezření můžeme získat na základě rozhovoru s pacientem a přítomnosti výše uvedených chorobných příznaků. V krvi bývá zvýšená koncentrace natriuretických peptidů (např. NT-proBNP), což lze zjistit z náběru žilní krve. Určité známky přetížení pravé poloviny srdce mohou být viditelné na EKG. Velmi důležité vyšetření pro potvrzení plicní hypertenze je většinou echokardiografie, která je nezatěžující a má dobrou citlivost. Přesné určení a stanovení plicní hypertenze je možné až na vyšších kardiologických pracovištích, kdy je pacientovi některou z žil zaveden do srdce a plicní tepny speciální katétr, který umožní přesně změřit místní krevní tlak. Poté, co je plicní hypertenze stanovena je nutné určit, zda je primární nebo sekundární, tj. zda je přítomna nějaká vyvolávající choroba plic nebo krevních cév.

 

Léčba: Primární plicní hypertenze je na léčbu velmi složitá, podávají se některé sloučeniny, které by měly způsobit rozšiřování plicních cév a tím snižovat tlak v plicním řečišti. Je zajímavé, že jedna z těchto sloučenin - sildenafil - ukázala i velmi silný efekt na cévy v penisu a léky obsahující sildenafil se staly oblíbenými medikamenty na podporu erekce (např. lék Viagra). Srdeční selhávání, které je obvykle přítomno, se léčí symptomaticky. Definitivním řešením je v určitých situacích pouze transplantace plic.

U sekundární plicní hypertenze jde o léčbu vyvolávající nemoci. Je-li léčba úspěšná, plicní hypertenze se zmírní. To se však v určitých situacích snadněji řekne, než udělá.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů