Pleurální výpotek se zobrazí jako hyperdenzní stín. Malé množství výpotku otupí kostofrenický úhel, velké množství je patrné již zcela jasně. Výpotek na RTG svou barvou splývá se srdečním stínem a učebnicový výpotek nemá rovnou hladinu. Vzhledem k tomu, že nad výpotkem je za normálních okolností vakuum se z fyzikálních příčin jeho hladina vyklenuje laterálně směrem vzhůru, jak jsem to naznačil přerušovanou čárou. (Zdroj)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů