Záchvat typu petit mal je historickým označením pro podtyp epileptického záchvatu, který moderní medicína označuje jako tzv. absenci.

 

Příčiny
íčinou je podobně jako u jiných epileptických záchvatů nenormální elektrická aktivita některých mozkových buněk (neuronů), která se začne šířit po mozku a způsobí příznaky záchvatu. Tato nenormální aktivita nemusí mít jasnou příčinu, nebo je spojená s různými onemocněními mozku. Kromě určitého předpokladu se většinou vyskytuje nějaký spouštěcí faktor, který vznik záchvatu zahájí (nedostatek spánku, alkohol, blikající světlo, apod.). Více o příčinách najdete v textu o epilepsii.

 

 

Projevy

Petit mal (absence) vypadá mnohem méně dramaticky než tzv. grand mal a zejména u dětí mohou být opakované záchvaty mnohdy určitou dobu neodhaleny. Základem absence je krátkodobá porucha vědomí, která může a nemusí být spojena se ztrátou svalové síly. Při absenci může daný jedinec na krátkou chvíli přestat s prováděnou aktivitou, přestane komunikovat a může se zdát, že hledí do dáli. Oči nejsou zaostřené na konkrétní cíl a někdy může dojít ke stočení očních bulv do strany. Záchvat trvá obvykle maximálně desítky vteřin, ale může se opakovat i vícekrát denně. Formy absence s poklesem svalové síly mohou způsobit vypadnutí předmětu z ruky nebo dokonce pád na zem a některé formy petit mal záchvatu mohou vyvolat nevědomé automatické pohyby. Klasické křeče nebývají přítomny, ty jsou typické pro záchvat grand mal*.

 

* Je nicméně nutné si uvědomit, že podobné jevy nelze „škatulkovat“ a vždy existují určité epileptické záchvaty, které svými projevy leží někde mezi grand mal a petit mal.

 

 

Diagnostika

Diagnózu na základě vyšetření a provedení EEG stanovuje neurolog. K vyloučení organických onemocnění mozku je obvykle prováděno CT vyšetření nebo magnetická rezonance.

 

 

Léčba

Při potvrzení absencí je dotyčný člověk léčen a sledován neurologem, obvykle užívá některé z antiepileptik. Problematika je to již značně složitá, proto jen uveďme, že na léčbu absencí se hodí pouze určitá antiepileptika a některá jiná by mohla ublížit.


Zdroje
https://www.epilepsy.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů