Perkutánní transhepatální cholangiografie (PTC) je složitě znějící název, který označuje poměrně důležité, nicméně méně často prováděné vyšetření, které se týká pacientů s chorobami žlučových cest.

 

Indikace: Perkutánní transhepatální cholangiografie se provádí nejčastěji v situacích, kdy je přítomna porucha odtoku žluči žlučovodem, a přitom nelze překážku odstranit „zevnitř“ pomocí ERCP. Velmi často jde o rozsáhlejší nádory podjaterní krajiny, které vrůstají do žlučových cest (rakovina žlučníku, rakovina žlučovodu, rakovina slinivky břišní apod.). Nutno ovšem dodat, že PTC může být použita i u nezhoubných příčin poruch odtoku žluči žlučovodem, pokud je nelze řešit jinak. Důležitou podmínkou je přeplnění jaterních žlučovodů žlučí, což způsobí jejich roztažení a díky tomu se do nich je možné trefit (viz níže).

 

Princip vyšetření: Vyšetření se provádí při vědomí, obvykle na radiologickém pracovišti. Pod kontrolou rentgenu se do jater vpíchne jehla tak, aby se vyšetřující lékař trefil do některého z jaterních žlučovodů. Do žlučovodu pak může aplikovat kontrastní látku a tím zobrazit žlučový strom.

 

Příprava: Pacient by před zákrokem měl být asi 6-8 hodin nalačno a neměl by kouřit. V krevních náběrech je vhodné předem vyloučit poruchy srážlivosti krve, které by mohly způsobit krvácivé komplikace. Na řadě pracovišť se před zákrokem podávají antibiotika, protože invazivní vyšetřování žlučovodů zvyšuje riziko infekce žlučových cest.

 

Význam: Jistě se ptáte, proč PTC provádět, když žlučové cesty můžeme zobrazit i neinvazivními a méně zatěžujícími metodami (ultrazvuk, CT vyšetření, magnetická rezonance). A máte pravdu, to totiž není hlavní důvod pro provádění PTC. Důležité je, že po provedení PTC můžeme pokračovat perkutánní transhepatální drenáží (PTD), kdy do nabodnutého žlučovodu nasadíme plastovou hadičku (drén), kterou může žluč odtékat z organizmu. Zachování odtoku žluči sice nevyléčí poruchu jejího odtoku, ale nemocnému výrazně uleví. Esteticky pochopitelně není důsledek PTD zcela příjemný – z břicha čouhá hadička, kterou teče žluč do pravidelně měněného sáčku. Další alternativou je vytvoření zevně-vnitřní drenáže, kdy se zevně vytvořeným vpichem drén zavede vnitřkem žlučových cest do hlavního žlučovodu a tudy dále až do střeva.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů