Upozornění hned na úvod – tento článek je určen zejména pro mediky a teoreticky i pro začínající lékaře. Přečíst si ho nicméně může každý, informace v něm jsou jistě zajímavé i pro laiky.

 

Na interním oddělení okresních nemocnic se s umírajícími pacienty budete setkávat poměrně často a bude se jednat zejména o nemocné v posledních stádiích nádorových onemocnění. Dnes se již sice rozvíjí možnosti hospicové péče včetně domácí, ale přesto bude řada nevyléčitelně nemocných lidí v nemocnici umírat. Péče o ně má některá specifika, o kterých bych si zde dovolil napsat. Hned na začátku bych si dovolil poupravit mylné tvrzení, že lékař musí pacienty za jakýchkoliv okolností léčit. V tomto případě tomu tak není a platí spíše fakt, že lékař musí lidem pomáhat. Umírající pacienty dost dobře léčit nelze, pomoci jim však můžeme dodržováním jistých pravidel:

 

1. Umírající nesmí trpět dehydratací – Hydratace je důležitá. Vzhledem k tomu, že člověk v terminálním stavu není obvykle schopen příjmu tekutin, lze doporučit infuze. Obvykle si vystačíme s fyziologickým roztokem, pokud chceme dodat trochu energie, můžeme použít infuze s glukozou. Celkové množství tekutin je individuální, ale obvykle se podává 1,5-2 litry za den.

 

2. Umírající nesmí trpět bolestí – Spolu s tekutinami je tlumení bolesti zcela zásadní. Použít lze v zásadě jakékoliv léky tlumící bolest, u umírajícího v posledních stádiích je ideální morfin. Lze ho podávat podkožně i nitrožilně, velmi efektivně tlumí bolest a zkracuje proces umírání. Obvyklá dávka je morphini 10mg s.c. á 6-8 hodin, dávky lze při nedostatečném účinku zvyšovat. Vzhledem k faktu, že morfin je silný opiát, měl by být v dokumentaci proveden krátký záznam zdůvodňující jeho použití.

 

3. Umírající by neměl být zbytečně vyšetřován – Umírajícímu člověku nemá smysl dělat zbytečně náběry a jiná vyšetření. Zjistíte, že má málo červených krvinek, či málo draslíku? A k čemu vám tato informace bude?

 

4. Umírající by neměl být zbytečně vyživován – Tohle zní sice poněkud drsně, ale výživa umírajícího člověka v agonii je kontraproduktivní. Lze přirozeně podat nitrožilní výživu a dodat dostatek energie, ale s jakým výsledkem? Umírající organismus trochu zesílí a předsmrtná agónie se o několik dnů „úspěšně“ protáhne.

 

5. Umírající by neměl být zbytečně léčen – Tento bod nepotřebuje myslím rozsáhlého komentáře.

 

6. Umírající by měl mít zajištěn odtok moči – Vzhledem k tomu, že odtok moči může být vlivem dysfunkce svěračů znemožněn, lze zavést močovou cévku. Zavedení cévky je relativně snadné, rychlé a nikdo nás pak nemůže obvinit, že jsme dovolili městnání moči a  pacientovi tak způsobili zbytečný dyskomfort.

 

7. Kontakt s rodinou je nutnost – Rodině je nutno zcela natvrdo vysvětlit skutečný stav věcí. Naivita a neinformovanost lidí se nesmí podcenit. Že vy vidíte 86letého člověka umírajícího na rakovinu neznamená, že příbuzní vidí to samé. Někteří lidé mají na situaci náhled a jsou rozumní, některým musíte informaci několikrát důrazně zopakovat. Pokud se při rozhovoru s vámi rozpláčou, je to dobré, protože cítíte, že skutečnost přijali, a smiřují se s ní. Pokud na vás bez emocí zírají, je to spíše varovné.

 

Závěr: Splnění výše uvedených bodů vám může přinést dobrý pocit. Pacienta jste sice nevyléčili (to bylo ostatně v této situaci nemožné), ale na druhou stranu jste mu zajistili důstojnou a bezbolestnou smrt na lůžku a ne někde venku v bolestech na ulici. To ostatně podtrhuje tvrzení uvedené na začátku tohoto textu, že lékař má lidem především pomáhat.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů