Otrava fenolem patří mezi méně časté medicínské akutní stavy, ale přesto se je možné se s ní setkat. Fenol je organická sloučenina, jejíž molekula je tvořena aromatickým cyklickým jádrem. Fenol má podobu bílých krystalků, které jsou velmi dobře rozpustné ve vodě.

Příčiny: Nejčastější příčinou otravy je přímý kontakt s vodným roztokem fenolu, nebo s fenolovými výpary. Otrava se může objevit zejména v průmyslových odvětvích využívajících fenol (např. výroba plastů, výroba herbicidů apod.).


Projevy: V případě vystavení se výparům fenolu dochází k poškození sliznic a kůže. Objevuje se zarudnutí očí a kůže, což je spojeno s jejím svěděním. Při vdechování výparů se projevují známky podráždění dýchacích cest s dusivým kašlem a v horším případě se rozvíjí edém plic. Podobně dochází k poškození kůže a případně dalších sliznic při kontaktu s vodným roztokem fenolu. Velkým problémem je velice rychlé vstřebávání fenolu kůží do organizmu, což vyvolá celkové projevy s poruchou vědomí, rozvratem vnitřního prostředí, šokovým stavem a akutním selháním ledvin. První příznaky mají tendenci vznikat někdy i do několika minut po úvodní kontaminaci.


Terapie: Hlavní je co nejrychleji zabránit dalšímu kontaktu s fenolem. To znamená vynést otráveného z prostoru s fenolovými výpary, nebo co nejrychleji odstranit oděv kontaminovaný fenolem a omýt potřísněnou kůži teplou vodou. Další terapie by měla probíhat ve zdravotnickém zařízení s monitorací základních životních funkcí, v případě potřeby zajištěním dýchacích cest a udržením funkčního krevního oběhu. V případě akutního selhání ledvin může být nutná dialýza.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů