Odstranění hrtanu neboli laryngektomie je operační zákrok prováděny lékaři ušního-nosního-krčního (ORL). Zákrok může zachránit život, ale přesto má trvalé důsledky a zhoršuje kvalitu života.
 
Princip
Operace mívají různý rozsah, ale v zásadě jde o odstranění tkáně hrtanu a tím oddělení nosohltanu od dolních dýchacích cest. Dýchání je pak zajištěno pomocí tracheostomie, což je otvor na krku, kterým je průdušnice vyvedena na povrch těla. Do otvoru se zasouvá tracheostomická kanyla, která zajišťuje volné dýchání a zabraňuje vtečení sekretů do dýchacích cest.
 
Člověk po operaci není schopen normálně mluvit, ale může použít speciální ruční přístrojek (tzv. elektrolarynx), který se přikládá k otvoru tracheostomie, a pomocí vibrací může pomoci vytvořit srozumitelnou (i když poněkud roboticky znějící) řeč. Alternativou je umělá hlasová protéza, kterou do krku voperuje chirurg.
 
 
Příprava
Jedná se o klasickou operaci v celkové anestézii (uspání), proto je nutné mít s předstihem provedené předoperační vyšetření a 6 hodin před zákrokem nic nejíst a nepít. Vzhledem k tomu, že 1-2 týdny po zákroku je vhodné, aby pacient kvůli dobrému hojení nepřijímal potravu, provádí se s předstihem před vlastní operací zavedení dočasného PEG. PEG znamená zavedena hadičky přes břišní stěnu do žaludku, kterou může být pacient vyživován.
 
 
Využití
Typickou indikací laryngektomie jsou operabilní formy rakoviny hrtanu. Tato nebezpečná forma rakoviny typická vzniká u kuřáků a alkoholiků (ovšem nejen u nich), projevuje se chrapotem a často vytváří metastázy v krčních lymfatických uzlinách. Operace bývá většinou následována chemoterapií nebo ozařováním.
 
 
Nevýhody
Základní nevýhodou je vymizení schopnosti tvořit normální řeč a pak samozřejmě relativně dlouhé období pooperační rekonvalescence, která může trvat i řadu týdnů.


Zdroje
https://myhealth.alberta.ca
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů