Norovirové infekce nejsou mezi lidmi tak známé jako rotavirové infekce. Přesto je dobré o nich vědět, protože noroviry jsou zodpovědně za velké procento infekčních průjmů. Klasické norovirové epidemie probíhají v zimních měsících.
 
Příčiny
Noroviry jsou celou skupinou jednoduchých virů. Přenáší se velmi snadno vzduchem kapénkovou infekcí (kapénky se uvolňují do okolí při kašli nebo při zvracení), což způsobuje časté epidemie, například v dětských kolektivech a ve zdravotnických zařízeních. Kapénky mohou kontaminovat i předměty denní potřeby. Dalším způsobem šíření je stolice nakažených, díky které může virus kontaminovat například vodní zdroje.
 
 
Projevy
Noroviry způsobují klasický střevní zánět se zvýšenou teplotou, nevolností, bolestmi břicha, zvracením a vodnaté průjmy. Příznaky bývají sice nepříjemné, ale obvykle krátké (1-2 dny) a prakticky neškodné. Vyšší riziko komplikací mají staří lidé a malé děti, protože se mohou snadno dehydratovat. Po prodělané infekci má člověk po určitou dobu imunitu, ale rychlé mutace viru způsobí, že po delším čase se může dotyčný nakazit znovu.
 
 
Diagnostika
Diagnóza se většinou ani nestanovuje. Pokud chceme noroviry prokázat, je možné zkusit sérologické vyšetření krve nebo provést molekulárně genetická vyšetření s průkazem virové nukleové kyseliny.
 
 
Léčba
Terapie není možná a v podstatě není ani nutná. Základem je odpočinek, dostatečný přísun tekutin a případně léky proti nevolnosti s léky proti horečce.


Zdroje
https://www.cdc.gov
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů