Neurosyfilis je pokročilá forma syfilitické infekce postihující mozek a míchu. V dnešní době je v ČR raritní, dost možná již prakticky neexistující. Není však dosud vzácným jevem v rozvojových státech s vyšším výskytem sexuálně přenosných chorob a nedostatečnou lékařskou péčí.

 

Příčiny: Příčinou je infekce bakterií Treponema pallidum, která způsobuje syfilis. K přenosu nejčastěji dochází nechráněným pohlavním stykem. Onemocnění může mít tři stádia. Neurosyfilis se může objevit už v prvním, či druhém stádiu, ale i mezi laiky jsou nejznámější projevy neurosyfilis ve třetím stádiu infekce. Toto třetí stádium se objevuje po velmi dlouhé době, často více než 10-20 let u cca třetiny neléčených pacientů se syfilis.

 

Projevy: Postižení nervového systému při syfilis se sice nemusí projevit, ale většinou tomu tak není a nacházíme řadu příznaků. Typickými formami této pozdní syfilis jsou progresivní paralýza a tabes dorsalis.

  • Progresivní paralýza – Projevuje se pomalými postupnými změnami osobnosti, narušením sociálních vztahů, nevhodným chováním, poruchami nálad, velikášstvím (megalomanií) a ztrátou soudnosti. U nemocného bývá narušený intelekt a paměť, mohou se objevit bludy a halucinace, které mohou v některých případech připomínat paranoidní schizofrenii. Progresivní paralýza končí těžkou demencí, která nemocného prakticky vyřazuje z běžného života.
  • Tabes doralis – Je důsledkem postižení zadních nervových provazců míchy a zánět optického nervu. Důsledkem je narušení citlivosti a vnímání polohy končetin s poruchou chůze (tabická chůze), impotence a poruchy smyslů (hluchota, poruchy zraku).

 

Diagnostika: Diagnózu většinou stanovuje neurolog nebo infekční lékař. Pro diagnózu jsou důležité klinické příznaky, sérologické vyšetření krve a vyšetření mozkomíšního moku získaného při lumbální punkci. Součástí vyšetření by měly být i zobrazovací metody, jako je CT vyšetření mozku nebo magnetická rezonance k vyloučení jiných příčin neurologických obtíží. Nově zjištěná (neuro)syfilis podléhá povinnému hlášení.

 

Léčba: Základem léčby jsou antibiotika, ovšem je nutno poznamenat, že jejich efekt u pokročilých stádií syfilis nemusí být vždy uspokojivý.


Zdroje
https://medlineplus.gov
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů