Neurofibrom je poměrně často se vyskytující nezhoubný nádor, který vzniká z buněk tvořících obaly nervových vláken (Schwannovy buňky) v periferním nervovém systému. Nádory jsou typické i bohatou příměsí vazivové tkáně.
 
Příčiny: Příčina vzniku neurofibromů není ve většině případů známá, v některých případech může být nicméně vzniku neurofibromů důsledkem geneticky podmíněné choroby známé jako neurofibromatóza (přesněji neurofibromatóza I. typu). Důsledkem je vznik mnohočetných neurofibromů v řadě tkání a riziko dalších komplikací.
 

Projevy: Neurofibromy vypadají jako hmatné dobře ohraničené boule pod kůží. Vzhledem k faktu, že rostou v těsné blízkosti nervů, mohou někdy svým růstem narušit funkci těchto nervů. Důsledkem jsou bolestivé nebo brnivé pocity v případě nervů vedoucích informace o citlivosti, případně lehké zhoršení funkce některých svalů u nervů vedoucích informace o hybnosti.

Problém mohou způsobovat neurofibromy vznikající v místě odstupu nervů z míchy, v takovém případě je lze považovat za míšní nádory. Svým růstem mohou utlačovat míchu a narušovat její funkci s řadou neurologických důsledků (viz. text o míšních nádorech).

Ačkoliv se neurofibromy nezhoubné, mohou se některé jejich formy postupem času přeměnit ve zhoubné nádory schopné tvořit metastázy.


Diagnostika: Podkožně se vyskytující neurofibromy mohou být viditelné, případně jsou nahmátnuty jako pravidelné ohraničené útvary. Hlubší nádory mohou být nalezeny pomocí zobrazovacích metod (ultrazvuk, CT vyšetření apod.). Definitivní diagnóza může být stanovena histologickým vyšetřením vzorku získaného z tumoru, nebo histologickým vyšetřením celého odstraněného tumoru.


Terapie: Základem léčby je chirurgické odstranění celé hmoty tumoru. K zákroku se sahá tehdy, pokud jsou nejasnosti s diagnózou, nebo pokud růst nádoru způsobuje nějaké klinické obtíže. Rozsah chirurgického zákroku samozřejmě závisí na velikosti daného neurofibromu a jeho přesné lokalizaci. Ve vzácných případech, kdy se neurofibromy přeměnily ve zhoubné tumory, se používají další metody léčby, jako je ozařování a chemoterapie.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů