Neuroblastom patří mezi zhoubná nádorová onemocnění a je typický pro dětský věk. Jedná se ostatně o jeden z nejčastějších nádorů kojeneckého věku. Nádor vychází z nervových buněk sympatického nervového systému, které se vyskytují na mnoha místech těla. Typickými místy vzniku neuroblastomu jsou nadledviny a nervové tkáně trupu, krku a pánve.
 
 
Příčiny: Příčiny vzniku neuroblastomu nejsou jasné, ale zřejmě jde o kombinaci genetického předpokladu a vlivů zevního prostředí. Nelze vyloučit, že riziko neuroblastomu u dítěte je vyšší, pokud žena v těhotenství kouřila, či pila alkohol. Z vrozených onemocnění zvyšujících riziko vzniku neuroblastomu musím jmenovat neurofibromatózu.
 
 
Projevy: Neuroblastom se může projevovat místními a celkovými příznaky. Místní příznaky souvisí s útlakem okolních tkání hmotou nádoru a může se jednat například o dušnost (neuroblastom v hrudi), bolesti břicha a střevní neprůchodnost (neuroblastom břicha) a poruchy hybnosti (neuroblastom utlačující míchu). Celkové projevy zahrnují únavu, zvýšenou teplotu a úbytek na váze. Některé formy neuroblastomu se chovají poměrně neagresivně, jiné vytváří metastázy vzdálených orgánů působící další obtíže. V menším procentu případů může tkáň nádoru vytvářet a uvolňovat do těla sloučeniny způsobující průjem nebo zvýšení krevního tlaku.


Diagnostika: Při objevení se klinických příznaků je dítě obvykle vyšetřováno. Tkáň tumoru může být někdy nahmátnuta při fyzikálním vyšetření, jindy je nalezena pomocí ultrazvuku. Rozsah nádoru a přítomné metastázy lze určit pomocí scintigrafie. Stanovení diagnózy vyžaduje odběr biopsie z nádoru, nebo jeho metastázy a histologické vyšetření získaného vzorku.


Léčba: Existuje více možností léčby neuroblastomu včetně chirurgie, chemoterapie, ozařování a nověji i metod biologické léčby. Prognóza je velice nejistá a vždy individuální. Některé formy neuroblastomu mají dobrou prognózu a někdy se dokonce zhoubný neuroblastom změní v nezhoubný nádor. Na druhou stranu u jiných agresivních forem, které byly zjištěny ve fázi přítomnosti metastáz, je šance na přežití relativně nízká i při maximální terapii.


Zdroje
https://www.cancer.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů