Neuroblastom patří mezi zhoubná nádorová onemocnění a je typický pro dětský věk. Jedná se ostatně o jeden z nejčastějších nádorů kojeneckého věku. Nádor vychází z nervových buněk sympatického nervového systému, které se vyskytují na mnoha místech těla. Typickými místy vzniku neuroblastomu jsou nadledviny a nervové tkáně trupu, krku a pánve.

Příčiny
Příčiny vzniku neuroblastomu nejsou jasné, ale zřejmě jde o kombinaci genetického předpokladu a vlivů zevního prostředí. Nelze vyloučit, že riziko neuroblastomu u dítěte je vyšší, pokud žena v těhotenství kouřila, či pila alkohol. Z vrozených onemocnění zvyšujících riziko vzniku neuroblastomu musím jmenovat neurofibromatózu.


Projevy
Neuroblastom se může projevovat místními a celkovými příznaky. Místní příznaky souvisí s útlakem okolních tkání hmotou nádoru a může se jednat například o dušnost (neuroblastom v hrudi), bolesti břicha a střevní neprůchodnost (neuroblastom břicha) a poruchy hybnosti (neuroblastom utlačující míchu). Celkové projevy zahrnují únavu, zvýšenou teplotu a úbytek na váze. Některé formy neuroblastomu se chovají poměrně neagresivně, jiné vytváří metastázy vzdálených orgánů působící další obtíže.
 
V menším procentu případů může tkáň nádoru vytvářet a uvolňovat do těla sloučeniny způsobující průjem nebo zvýšení krevního tlaku.


Diagnostika
Při objevení se klinických příznaků je dítě obvykle vyšetřováno. Tkáň tumoru může být někdy nahmátnuta při fyzikálním vyšetření, jindy je nalezena pomocí ultrazvuku. Rozsah nádoru a přítomné metastázy lze určit pomocí scintigrafie. Stanovení diagnózy vyžaduje odběr biopsie z nádoru, nebo jeho metastázy a histologické vyšetření získaného vzorku.


Léčba
Existuje více možností léčby neuroblastomu včetně chirurgie, chemoterapie, ozařování a nověji i metod biologické léčby. Prognóza je velice nejistá a vždy individuální. Některé formy neuroblastomu mají dobrou prognózu a někdy se dokonce zhoubný neuroblastom změní v nezhoubný nádor. Na druhou stranu u jiných agresivních forem, které byly zjištěny ve fázi přítomnosti metastáz, je šance na přežití relativně nízká i při maximální terapii.


Zdroje
https://www.cancer.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů