Nefrotoxické sloučeniny jsou látky, které jsou schopné poškodit tkáň ledvin. Patří sem některé léky, ale i řada jiných sloučenin.
 
Účinek na ledviny
Přesný mechanizmus účinku je u jednotlivých sloučenin sice různých, ale důsledek je obdobný – dojde k poškození drobných mikroskopických vývodných kanálků v ledvině, kterými protéká moč vzniklá přefiltrováním krve, a z nichž mohou být vstřebávány různé látky zpět do krve. Proces poškození a odumírání buněk těchto kanálků označujeme jako akutní tubulární nekrózu.

 
Vyvolávající sloučeniny
Z léků musíme jako výrazně nefrotoxická zmínit některá antibiotika ze skupiny aminoglykosidů (např. gentamicin, amikacin), antimykotika (léky proti plísním), diuretika (např. furosemid), imunosupresiva (např. takrolimus, metotrexát, cyklosporin A), cytostatika (např. cisplatina) a další. Ze sloučenin mimo léky bylo akutní poškození ledvin pozorováno například u uživatelů heroinu, amfetaminu a u otrav těžkými kovy. Zcela speciální problematikou je nefrotoxický efekt jodové kontrastní látky, kterou běžně používáme u CT vyšetření s kontrastem. V takovém případě mluvíme o poškození ledvin jako o kontrastní nefropatii.
 
 
Důsledky
Záleží na konkrétní látce, jejím množství, na opakovaném podávání a na stavu ledvin před jejich vystavení nefrotoxické látce. Pokud byly ledviny dosud zdravé, pak snesou více než ledviny člověka s chronickým selháním ledvin. Poškození ledvin může být tak mírné, že si ho člověk ani nevšimne, v krevních náběrech nicméně může dojít k určitému zvýšení ledvinných parametrů (koncentrace močoviny a kreatininu). Závažnější formy otravy mohou ovšem způsobit akutní selhání s ledvin se snížením výdeje moči a rizikem rozvratu vnitřního prostředí s kumulací toxických zplodin, se vznikem metabolické acidózy a hyperkalémie.


Léčba
V zásadě jsou nutné dvě věci. Za prvé musí být přerušen kontakt s nefrotoxickou látkou a za druhé je nutný dostatečný přísun tekutin, aby se podpořila filtrační činnost ledvin. Součástí terapie musí být monitorace výdeje moči a řady parametrů v krevních náběrech (základní minerály, kyselost (pH) krve, ledvinné parametry apod.). Pokud dojde k akutnímu selhání ledvin s ohrožením života pacienta, může být nezbytné zahájit dialýzu.


Zdroje
http://www.inchem.org
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů